Strona główna Wypowiedzi Nadwaga i otyłość polskiej młodzieży. Co mówią dane?

Nadwaga i otyłość polskiej młodzieży. Co mówią dane?

Nadwaga i otyłość polskiej młodzieży. Co mówią dane?

Waldemar Kraska

Senator
Prawo i Sprawiedliwość

Między 11. a 15. rokiem życia prawie 30 proc. chłopców ma nadwagę, a 14 proc. dziewczyn. Jeżeli już mówimy o otyłości (…), w tej grupie wiekowej już jest 13 proc. u chłopców, a 9 u dziewczyn.

Gość Wydarzeń, 24.07.2022

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Gość Wydarzeń, 24.07.2022

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

 • Najnowsze dane dotyczące problemów z nadmierną masą ciała w grupie wiekowej od 11 do 15 lat w Polsce pochodzą z 2018 roku z raportu HBSC. Nowy raport zostanie opublikowany na przełomie 2022 i 2023 roku.
 • Waldemar Kraska poprawnie przytacza dane dotyczące nadwagi, zakładając, że jako osoby z nadwagą klasyfikuje się także osoby otyłe (traktując pojęcie nadwagi jako nadmiernej masy ciała, a nie konkretny przedział wartości BMI).
 • W grupie wiekowej 11-15 lat 29,3 proc. chłopców i 13,7 proc. dziewcząt miało nadmierną masę ciała.
 • Wiceminister zdrowia myli się jednak co do danych dotyczących otyłości. Według raportu na otyłość cierpi 7 proc. chłopców2,6 proc. dziewcząt.
 • Wypowiedź oceniamy jako częściową prawdę.

[Aktualizacja 18.01.2024] Z początkiem 2024 nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Zwolnienie z WF tylko od specjalisty?

24 lipca w programie Gość Wydarzeń wystąpił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, komentując bieżące wydarzenia. Na antenie został poruszony m.in. temat pomysłu ministra sportu dotyczący tego, aby zwolnienia lekarskie z lekcji wychowania fizycznego w szkołach mogły być wystawiane jedynie przez lekarzy specjalizujących się w leczeniu konkretnych schorzeń, a nie przez lekarzy rodzinnych czy pediatrów.


W kontekście tego wiceminister zdrowia przytoczył statystykę, że w Polsce 30 proc. chłopców i 14 proc. dziewczyn pomiędzy 11. a 15. rokiem życia ma nadwagę, natomiast 13 proc. chłopców i 9 proc. dziewczyn w tym przedziale wiekowym cierpi na otyłość.

Raport HBSC

Najnowsze dane dotyczące nadwagi i otyłości dzieci w grupie wiekowej od 11. do 15. roku życia pochodzą z raportu Health Behaviour in School-aged Children” (HBSC). W publikacji tej zawarte są badania i dane dotyczące szeroko ujętych zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej. Raport jest aktualizowany co 4 lata.

Najnowsze dane dotyczą roku szkolnego 2017/2018. Nowy raport zostanie opublikowany dopiero na przełomie 2022 i 2023 roku.

Co ważne, w opracowaniu pojęcie nadmiernej masy ciała rozumiane jest zbiorczo jako ujęcie osób z nadwagą oraz osób cierpiących na otyłość.

Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży

Zgodnie z publikacją w grupie wiekowej od 11 do 15 lat nadmierna masa ciała (nadwaga oraz otyłość) występowała u 21,3 proc. ankietowanych, w tym otyłość u 4,7 proc. nastolatków (według kategorii BMI, WHO 2007). W obu przypadkach częściej u chłopców niż dziewczyn.

Ogólnie z nadmierną masą ciała zmagało się 29,3 proc. chłopców, a 7 proc. miała problem z otyłością. W przypadku dziewcząt problemy z nadmierną masą ciała miało 13,7 proc. z nich. Równocześnie z otyłością zmagało się 2,6 proc. dziewcząt.

Inne dane

Dane sporządzone zgodnie ze standardami International Obesity Task Force (IOTF) wskazują, że nadwaga i otyłość w grupie wiekowej od 11 do 15 lat również występowały częściej u chłopców niż dziewczyn. Wśród chłopców 22,6 proc. miało nadwagę, natomiast 3,1 proc. zmagało się z otyłością. Wśród dziewcząt problemy z nadwagą występowały u 10,8 proc. osób, natomiast na otyłość cierpiało 1,6 proc.

Z kolei zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia w 2018 odsetek młodych Polaków z nadwagą lub otyłością wynosił:

 • dla 11-letnich chłopców – 23 proc., dla 11-letnich dziewcząt – 13 proc.,
 • dla 13-letnich chłopców – 25 proc., dla 13-letnich dziewcząt – 13 proc.,
 • dla 15-letnich chłopców – 20 proc., dla 15-letnich dziewcząt – 7 proc.

Wniosek o dostęp do informacji publicznej do MZ

W związku z tym, że dane dotyczące nadmiernej masy ciała w przytoczonej przez wiceministra zdrowia grupie wiekowej pochodzą z roku szkolnego 2017/2018, skierowaliśmy zapytanie do Ministerstwa Zdrowia o źródło danych przytoczonych przez Waldemara Kraskę. We wniosku zostały zawarte następujące pytania:

 1. Ile procent chłopców w grupie wiekowej od 11. do 15. roku życia ma nadwagę (pojęcie nadwagi rozumiane zgodnie z kategoriami BMI według zasad klasyfikacji WHO 2007)?
 2. Ile procent dziewcząt w grupie wiekowej od 11. do 15. roku życia ma nadwagę (pojęcie nadwagi rozumiane zgodnie z kategoriami BMI według zasad klasyfikacji WHO 2007)?
 3. Ile procent chłopców w grupie wiekowej od 11. do 15. roku życia cierpi na otyłość (pojęcie otyłości rozumiane zgodnie z kategoriami BMI według zasad klasyfikacji WHO 2007)?
 4. Ile procent dziewcząt w grupie wiekowej od 11. do 15. roku życia cierpi na otyłość (pojęcie otyłości rozumiane zgodnie z kategoriami BMI według zasad klasyfikacji WHO 2007)?
 5. Ile procent chłopców w grupie wiekowej od 11. do 15. roku życia ma nadwagę (pojęcie nadwagi rozumiane zgodnie z kategoriami BMI według zasad klasyfikacji IOTF)?
 6. Ile procent dziewcząt w grupie wiekowej od 11. do 15. roku życia ma nadwagę (pojęcie nadwagi rozumiane zgodnie z kategoriami BMI według zasad klasyfikacji IOTF)?
 7. Ile procent chłopców w grupie wiekowej od 11. do 15. roku życia cierpi na otyłość (pojęcie otyłości rozumiane zgodnie z kategoriami BMI według zasad klasyfikacji IOTF)?
 8. Ile procent dziewcząt w grupie wiekowej od 11. do 15. roku życia cierpi na otyłość (pojęcie otyłości rozumiane zgodnie z kategoriami BMI według zasad klasyfikacji IOTF)?

Ministerstwo Zdrowia w pierwszej kolejności odesłało nas do wyników badania HBSC. W otrzymanej odpowiedzi zostały przytoczone dane z raportu HBSC za rok szkolny 2017/2018, jako jedyne dane dotyczące dzieci konkretnie z grupy wiekowej od 11 do 15 lat.

Ministerstwo Zdrowia przytoczyło także raport „Zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów 17-letnich na tle zmian w drugiej dekadzie życia”, przygotowany przez Instytut Matki i Dziecka w 2020 roku. Publikacja nie zawiera jednak nowych danych dotyczących grupy wiekowej od 11 do 15 lat wymienionej przez Waldemara Kraskę, a jedynie odwołuje się do raportu HBSC. 

Narodowy Program Zdrowia

Oprócz tego MZ przytoczyło również nowsze dane, jednak dotyczące innych grup wiekowych oraz bez rozróżnienia na chłopców i dziewczyny.

Resort powołał się na raport „Zdrowie i styl życia polskich uczniów”, obejmujący lata 2016–2020. Dane opracował Instytut Matki i Dziecka w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Według publikacji nadwaga i otyłość występowała u prawie 1⁄3 badanych uczniów w wieku od 7 do 14 lat, u których wykonano pomiary antropometryczne (31,8 proc. u uczniów II klasy, 29 proc. w klasie VII).

W obu grupach zaobserwowano istotnie wyższy odsetek nadwagi i otyłości wśród chłopców niż dziewcząt. W raporcie nie znalazły się jednak szczegółowe dane dotyczące poszczególnych płci.

W odpowiedzi od Ministerstwa Zdrowia została zawarta informacja na temat wyników badań będących częścią realizacji pierwszego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. W badanej próbie nadwagę – włączając w to otyłość – stwierdzono u 29,1 proc. dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (otyłość bez nadwagi u 10,6 proc.), natomiast niedowagę u 2,2 proc. dzieci i młodzieży.

W odpowiedzi na nasz wniosek zostało także podkreślone, iż nadwaga i otyłość to zjawiska o zasięgu globalnym, a ich konsekwencje są bardzo poważne. Otyłość w wielu krajach przybrała rozmiary epidemii, zwłaszcza w krajach uprzemysłowionych, co stanowi istotny problem zdrowotny i społeczny.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!