Czas czytania: około min.

Kto jest najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości w historii Polski?

05.03.2020 godz. 19:28

Wypowiedź

fot. Krzysztof Niedziela / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Fałsz

Uzasadnienie

Zbigniew Ziobro pełnił funkcję ministra sprawiedliwości dwukrotnie: od października 2005 roku do listopada 2007 roku oraz od listopada 2015 roku do dziś. Daje to w sumie sześć lat i trzy miesiące. Tym samym Ziobro pełni tę funkcję najdłużej spośród wszystkich ministrów kierujących resortem sprawiedliwości po 1989 roku. Jednak w historii Polski dłużej tę funkcję pełnili Henryk Świątkowski, Marian Rybicki (obaj w rządzie PZPR) oraz Stanisław Lubodziecki (w rządzie na uchodźstwie). 

W poniższej analizie sprawdziliśmy, którzy z ministrów sprawiedliwości pełnili swoją funkcję najdłużej w historii Polski. Pod uwagę wzięliśmy nie tylko ministrów urzędujących po 1989 roku, ale również ministrów piastujących tę funkcję wcześniej oraz rząd na uchodźstwie.

Zbigniew Ziobro, którego przywołał prezes PSL, swoją funkcję pełnił dwukrotnie: najpierw od 31 października 2005 roku do 5 listopada 2007 roku (z kilkudniową przerwą między 711 września 2007 roku), oraz od 16 listopada 2015 roku do dziś, czyli w sumie przez sześć lat i trzy miesiące. Nie jest on jednak najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości w historii Polski, za to pełni tę funkcję najdłużej spośród wszystkich ministrów kierujących resortem sprawiedliwości po 1989 roku.

Spośród ministrów sprawiedliwości z okresu przed 1989 rokiem dłużej od Ziobry urząd ten pełnił Henryk Świątkowski. Kierował on ministerstwem w okresie PRL (z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) od 2 maja 1945 roku do 21 kwietnia 1956 roku, a więc przez jedenaście lat. Drugim najdłużej sprawującym funkcję ministra sprawiedliwości w okresie komunizmu był Marian Rybicki, który pełnił urząd od 27 lutego 1957 roku do 23 czerwca 1965 roku, czyli przez ponad osiem lat. 

Najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości w rządzie na uchodźstwie był Stanisław Lubodziecki. Stał na czele ministerstwa sprawiedliwości na uchodźstwie od 15 kwietnia 1957 roku do 11 kwietnia 1970 roku, a więc przez trzynaście lat. Był on tym samym najdłużej urzędującym polskim ministrem sprawiedliwości w historii. 

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza oceniamy jako fałsz, ponieważ Zbigniew Ziobro nie jest najdłużej sprawującym urząd ministrem sprawiedliwości w historii Polski. Dłużej ten urząd sprawowali Henryk Świątkowski i Marian Rybicki w rządzie komunistycznym z ramienia PZPR oraz Stanisław Lubodziecki, który zasiadał na czele resortu sprawiedliwości w rządzie na uchodźstwie.


Większość naszych analiz powstała dzięki wolontariackiej pracy naszych fact-checkerów i wsparciu darczyńców. Nasza praca nie jest finansowana przez polityków ani instytucje państwowe. Jeśli chcesz pomóc nam zachować niezależność, wesprzyj nas TUTAJ.

Podziel się prawdą! Podaj ją dalej. Możesz korzystać z naszych tekstów bez ograniczeń, prosimy tylko o podanie linku do naszej strony.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub