Strona główna Wypowiedzi NATO mówi o przesiedleniu Ukraińców? Zły przekład źródłem dezinformacji

NATO mówi o przesiedleniu Ukraińców? Zły przekład źródłem dezinformacji

NATO mówi o przesiedleniu Ukraińców? Zły przekład źródłem dezinformacji

Grzegorz Braun

Poseł
Konfederacja

(…) słowo „przesiedleńcy” w miejsce słowa „uchodźcy”. To słowo jest już dzisiaj używane w świecie polityki na takim forum chociażby jak szczyt NATO madrycki. Już tam w Madrycie mówiono otwartym tekstem o przesiedleniach ludności.

Konferencja prasowa, 04.07.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 04.07.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • W deklaracji ze szczytu NATO w Madrycie przywódcy państw uznali, że okrucieństwo Rosji spowodowało masowe przemieszczenie ludności (ang. massive displacements).
  • Termin massive displacements nie oznacza „przesiedlenia”. Zgodnie z terminologią UNHCR przesiedlenie w języku angielskim to resettlement. Pojęcie to oznacza przetransferowanie uchodźców z ich kraju azylu do państwa trzeciego, które zgodziło się ich przyjąć i zapewnić im ochronę.
  • Natomiast przymusowe przesiedlenia ludności (ang. mass forcible transfers) są niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych (art. IV Konwencji genewskiej). Przymusowość jest tutaj rozumiana jako odgórne zarządzenie wbrew woli ludności.

Braun nawołuje: Stop ukrainizacji Polski

W poniedziałek Konfederacja Korony Polskiej przeprowadziła w Sejmie konferencję prasową dotyczącą „ukrainizacji Polski”. Zarówno Grzegorz Skalik, jak i Grzegorz Braun nazywali ucieczkę uchodźców przed wojną w Ukrainie „przesiedleniem”.

Pierwszy z posłów nawoływał do odpowiedzi ze strony państwa na napływ Ukraińców do Polski. – Ta akcja przesiedleńcza jest akcją zorganizowaną, prowadzoną metodami zorganizowanymi i metodycznymi, odpór należy również dać w sposób przemyślany, mądry i zorganizowany – stwierdził.

Z kolei poseł Braun przyznał, że jeszcze niedawno był piętnowany przez polską klasą polityczną za używanie terminu „przesiedleńcy”. Następnie stwierdził, że obecnie termin ten miał zostać uznany za powszedni, czego przykładem jest rzekomo ostatni szczyt NATO w Madrycie.

Jak się okazuje, twierdzenie Grzegorza Brauna jest nieprawdziwe i wpisuje się w jedną z narracji dezinformacyjnych wokół wojny w Ukrainie. Pytanie zatem, co stwierdzono podczas szczytu NATO?

NATO potępia działania Rosji

Podczas szczytu NATO w Madrycie przyjęto nie tylko strategię sojuszu, ale również – jak to jest w zwyczaju – wydano deklarację liderów państw członkowskich. Deklaracja stanowi podsumowanie ustaleń szczytu.

oryginale w punkcie trzecim czytamy:

„We condemn Russia’s war of aggression against Ukraine in the strongest possible terms. It gravely undermines international security and stability. It is a blatant violation of international law. Russia’s appalling cruelty has caused immense human suffering and massive displacements, disproportionately affecting women and children”.

Liderzy państw NATO potępili rosyjską agresję na Ukrainę, podkreślając, że stanowi ona naruszenie prawa międzynarodowego. Ponadto podkreślono, że rosyjskie okrucieństwo spowodowało masowe przemieszczenia ludności (ang. massive displacements), nieproporcjonalnie uderzające w kobiety i dzieci.

Błędne tłumaczenie

Wszystko sprowadza się do błędnego tłumaczenie terminu massive displacements, który został utożsamiony z „przesiedleniami ludności”. W błąd wprowadziły m.in. polskie media (np. PAP, TVN24 i „Dziennik Gazeta Prawna”), które powyższy fragment przetłumaczyły następująco:

„W najostrzejszych słowach potępiamy rosyjską agresję na Ukrainę. Poważnie podważa bezpieczeństwo i stabilność międzynarodową. To rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Przerażające okrucieństwo Rosji spowodowało ogromne ludzkie cierpienie i masowe przesiedlenia, nieproporcjonalnie dotykające kobiet i dzieci. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za tę humanitarną katastrofę”.

Okazuje się, że powyższe tłumaczenie jest dosłownym tłumaczeniem proponowanym przez tłumacza Google:

Źródło: translate.google.pl (zrzut ekranu z 08.07.2022)

Co zatem kryje się pod słowem displacement?

Zgodnie ze słownikiem Cambridge wyraz displacement oznacza sytuację, w której ludzie są zmuszeni do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania. 

Jako przykład zastosowania słowa podano opis mówiący o tym, że ostatnia fala głodu zmusiła dziesiątki tysięcy ludzi do przemieszczenia („The recent famine in these parts has caused the displacement of tens of thousands of people”).

W przypadku „przesiedlenia” (w zależności od rozumienia tego sformułowania) w terminologii angielskiej można trafić na zwroty: resettlement oraz forcible transfer of population.

Terminologia ma znaczenie

Jak wyjaśnia Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCR) przesiedlenie (ang. resettlement) obejmuje selekcję i transfer uchodźców z ich kraju azylu do państwa trzeciego, które zgodziło się ich przyjąć – jako uchodźców – z ochroną, pomocą i statusem stałego pobytu.

UNHCR podkreśla, że w 2020 roku na świecie było 20,7 mln uchodźców, z czego każdego roku przesiedlany jest mniej niż jeden procent. Każde takie przesiedlenie odbywa się z pomocą UNHCR.

W przypadku terminologii UNHCR mowa o przesiedleniu uzgodnionym z państwem trzecim. Warto jednak pamiętać, że w prawie międzynarodowym przymusowe przemieszczenie ludności (np. wskutek decyzji władz wbrew woli ludności) – czyli forcible transfer of population – jest zakazane. Art. 49 IV Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny stanowi, że:

„Przymusowe przesiedlania masowe lub indywidualne, jak również deportacje osób podlegających ochronie z terytorium okupowanego na terytorium Mocarstwa okupacyjnego lub na terytorium jakiegokolwiek innego Państwa okupowanego lub nie okupowanego są wzbronione bez względu na powody”.

Z kolei Międzynarodowy Trybunał Karny uznaje przymusowe wysiedlenia za zbrodnię przeciwko ludzkości.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!