Strona główna Wypowiedzi Nocna prohibicja w Krakowie. Jakie przyniosła skutki?

Nocna prohibicja w Krakowie. Jakie przyniosła skutki?

Nocna prohibicja w Krakowie. Jakie przyniosła skutki?

Aleksander Miszalski

Poseł
Platforma Obywatelska

Nocna prohibicja […] w ogóle w Krakowie się sprawdza. Jest dużo mniej w tej chwili, spadło o 50 proc., interwencji Straży Miejskiej w związku z tym.

Polsat News, 10.04.2024

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Polsat News, 10.04.2024

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • W maju 2023 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę, na mocy której 1 lipca wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od północy do 5.30. Zakaz ten nie obowiązuje barów i restauracji.
  • W lipcu i sierpniu 2023 roku straż miejska odnotowała o 45,21 proc. mniej zgłoszeń związanych ze spożyciem alkoholu w godzinach nocnych w porównaniu do poprzednich wakacji. W samym lipcu był to spadek o 54,22 proc.
  • Z danych udostępnionych miastu przez policję i straż miejską wynika, że od lipca do grudnia 2023 roku liczba zgłoszeń przyjętych przez straż miejską spadła o 28,84 proc., a liczba ujawnionych wykroczeń – o 39,86 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
  • W tym samym czasie liczba interwencji policji spadła o 47,25 proc.

Nocna prohibicja w Krakowie

W połowie maja 2023 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Wkrótce potem dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zgodnie z tą uchwałą w Krakowie wprowadzono zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w nocy, a dokładnie od północy do 5.30. Mowa o sprzedaży w sklepach, bo z tego ograniczenia wyłączone zostały bary i restauracje. Przepisy weszły w życie 1 lipca 2023 roku.

Jednym z celów tej reformy, jak wyjaśnił wiceprezydent Bogusław Kośmider, było „ograniczenie uciążliwości spożycia alkoholu”. Do sprawy odniósł się jeden z kandydatów na urząd prezydenta Krakowa – Aleksander Miszalski. Polityk podczas wywiadu z Polsat News wyjaśnił [czas nagrania: 06:36], że prohibicja się sprawdziła, czego dowodem jest spadek interwencji policji i straży miejskiej w godzinach nocnych.

Straż miejska donosi o spadku liczby nocnych interwencji

W sierpniu 2023 roku straż miejska poinformowała, że zaobserwowała spadek liczby osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych w porównaniu do okresu sprzed wprowadzenia prohibicji. 

Z danych przedstawionych przez miasto wynika, że w lipcu i sierpniu 2023 roku liczba zgłoszeń związanych z nocnym spożyciem alkoholu w godzinach nocnych spadła o 45,21 proc. w porównaniu do lipca i sierpnia 2022 roku. Równolegle w tych dwóch miesiącach odnotowano wzrost liczby interwencji związanych z nielegalnym spożyciem w ciągu dnia (o 9,41 proc.)

Dane z pierwszego półrocza przedstawione przez miasto wskazują na to, że nowe przepisy przyczyniły się do spadku liczby interwencji straży miejskiej w godzinach obowiązywania uchwały. Od lipca do grudnia 2023 roku liczba przyjętych zgłoszeń spadła o 28,84 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Największy spadek liczby interwencji odnotowano w pierwszym miesiącu obowiązywania przepisów, czyli w lipcu 2023 roku (54,22 proc. w porównaniu do lipca 2022 roku). W sierpniu spadek wyniósł 33,33 proc., we wrześniu nie odnotowano spadku. W październiku spadek sięgnął 23,81 proc., a w listopadzie 15,63 proc. W grudniu za to odnotowano wzrost liczby interwencji o 28,57 proc.

Straż miejska i policja przedstawiają wnioski

Spadła również liczba wykroczeń zanotowanych przez straż miejską, do których doszło w godzinach obowiązywania uchwały. Łącznie między lipcem i grudniem 2023 roku zmniejszyła się ona o 39,86 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Swoje dane miastu przedstawiła również policja. Wynika z nich, że w godzinach obowiązywania uchwały liczba jej interwencji znacząco się zmniejszyła. Łącznie w drugim półroczu 2023 roku był to spadek na poziomie 47,25 proc. w porównaniu do drugiego półrocza 2022 roku.

Nowe przepisy przyniosły skutki dotyczące nie tylko interwencji w nocy, ale też tych dokonywanych za dnia. Policja raportuje, że między lipcem a grudniem 2023 roku odnotowała spadek interwencji o 28,68 proc., a straż miejska wskazuje, że w ich przypadku liczba odnotowanych wykroczeń spadła o 4,54 proc.

W całym 2023 roku liczba interwencji związanych z alkoholem wzrosła

Z raportu krakowskiej straży miejskiej wynika (s. 9), że w 2023 roku liczba zgłoszeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach zabronionych wzrosła o 21,2 proc. (z 8043 w 2022 roku do 9749 w 2023 roku). 

Podobnie, zgodnie z raportem (s. 10), w 2023 roku liczba ujawnionych wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu dotyczących naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (czyli wykroczeń związanych z alkoholem) wzrosła o 10,66 proc. w porównaniu do roku wcześniej (z 22,3 tys. do 24,7 tys.).

Warto podkreślić, że są to dane za pełny rok, a uchwała wprowadzająca zakaz sprzedaży w godzinach nocnych zaczęła obowiązywać dopiero od jego połowy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!