Strona główna Wypowiedzi O ile spadł poziom wody w Jeziorze Wilczyńskim?

O ile spadł poziom wody w Jeziorze Wilczyńskim?

O ile spadł poziom wody w Jeziorze Wilczyńskim?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Jezioro Wilczyńskie, leżące w powiecie konińskim, tam, gdzie była odkrywka węgla brunatnego, tafla jeziora cofa się o 6 metrów.

Imponderabilia, 27.04.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Imponderabilia, 27.04.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Władysław Kosiniak-Kamysz podał w zaokrągleniu prawidłowe dane na temat poziomu tafli wody w jeziorze Wilczyńskim. Kierownik Pracowni Limnologii IMGW-PIB Bogumił Nowak wskazał w „Gazecie Obserwatora IMGW” wydawanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że poziom tafli wody w jeziorze Wilczyńskim na Pojezierzu Gnieźnieńskim spadł o „ponad 5 metrów” względem 1990 roku. 

Co ma największy wpływ na poziom tafli wody jeziora Wilczyńskiego?

Dane prezentowane przez IMGW wskazują, że wpływ na poziom tafli wody mają czynniki naturalne i antropogeniczne. W ramach tych pierwszych należy wskazać na niski poziom opadów notowanych na Pojezierzu Gnieźnieńskim (500 mm rocznie). Z kolei czynniki antropogeniczne to przede wszystkim wzmożona działalność wydobywcza węgla brunatnego przez spółkę PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin.

Kopalnie węgla brunatnego mają wpływ na inne jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego, w tym m.in. Suszewskie, Budzisławskie i Powidzkie. Jak podaje IMGW, zmiany klimatyczne i działalność człowieka wspólnie doprowadziły do znacznego spadku poziomu wód w całym regionie. W skali Pojezierza Gnieźnieńskiego mowa tu o średnich ubytkach wody na poziomie od 0,5 m do 1 m na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat.

W ocenie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Anny Moskwy, zaprezentowanej w ramach interpelacji nr 158 w sprawie wysychania Pojezierza Gnieźnieńskiego, obecność kopalni jest jedną z przyczyn wysychania jezior na Pojezierzu Gnieźnieńskim, jednak nie można jednoznacznie określić, czy większy wpływ mają czynniki naturalne, czy antropogeniczne. 

Dlaczego działalność kopalni ma wpływ na taflę jeziora?

Działalność wydobywcza wymaga wypompowywania wód podziemnych, przez co powstają tzw. leje depresji, odcinające podziemne zasilanie zbiorników wodnych (m.in. rzek i jezior) znajdujących się w sąsiedztwie kopalni. Efektem tego zjawiska jest zachwianie stosunków wodnych, które nie są w stanie zregenerować się w naturalnym tempie.

 

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!