Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosła liczebność polskiej armii w ostatnich latach?

O ile wzrosła liczebność polskiej armii w ostatnich latach?

O ile wzrosła liczebność polskiej armii w ostatnich latach?

Marek Jakubiak

Poseł
Kukiz'15

Z 40 tys. żołnierzy za Platformy Obywatelskiej, dzisiaj mamy 140 tys.

Debata Prezydencka w TVP, 6.05.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Debata Prezydencka w TVP, 6.05.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Marek Jakubiak podaje prawidłowe dane dotyczące liczby żołnierzy podczas rządów Zjednoczonej Prawicy, jednakże myli się o 70-80 tysięcy co do stanu osobowego Sił Zbrojnych RP za czasów rządów koalicji PO-PSL. W związku z tym jego wypowiedź uznajemy za manipulacje.

Dane liczbowe dotyczące Wojska Polskiego są co roku publikowane w raporcie na temat budżetu ministerstwa obrony narodowej. Bazując na wspomnianym dokumencie, całkowita liczba żołnierzy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Z kolei statystyki z lat 2008 i 2009 znajdujemy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Jak podaje organ kontrolny, Siły Zbrojne RP liczyły wtedy odpowiednio: 124 849 (IV kwartał) oraz 99 124 (IV kwartał).

Zwiększenie stanu osobowego wojska było jednym z postulatów rządu Zjednoczonej Prawicy. W roku 2016 ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz za cel stawiał zwiększenie liczebności armii do 150 tys. W podobnym tonie trzy lata później wypowiadał się aktualny szef MON Mariusz Błaszczak, który stwierdził, że „jego zadaniem jako ministra obrony narodowej jest spowodowanie, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze”.

Wojska Obrony Terytorialnej

Podczas rządów Zjednoczonej Prawicy do życia został powołany nowy rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej. Tzw. terytorialsi mają za zadanie bronić oraz wspierać lokalne społeczności. Do szczegółowych kompetencji WOT zalicza się:

 • realizację programów rozwoju Sił Zbrojnych,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podległych jednostek wojskowych i związków organizacyjnych,
 • planowanie oraz organizowanie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz użycia Wojsk Obrony Terytorialnej,
 • przygotowanie sił i środków Wojsk Obrony Terytorialnej do działań bojowych,
 • wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • współpracę z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa,
 • zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych jednostek wojskowych i związków organizacyjnych.

Według najnowszych dostępnych danych z stycznia br. Wojska Obrony Terytorialnej składają się z 23 854 żołnierzy. Zdecydowana większość to żołnierze niezawodowi (20 178).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!