Czas czytania: około min.

O ile wzrosła liczebność polskiej armii w ostatnich latach?

07.05.2020 godz. 14:55

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Manipulacja

Uzasadnienie

Marek Jakubiak podaje prawidłowe dane dotyczące liczby żołnierzy podczas rządów Zjednoczonej Prawicy, jednakże myli się o 70-80 tysięcy co do stanu osobowego Sił Zbrojnych RP za czasów rządów koalicji PO-PSL. W związku z tym jego wypowiedź uznajemy za manipulacje.

Dane liczbowe dotyczące Wojska Polskiego są co roku publikowane w raporcie na temat budżetu ministerstwa obrony narodowej. Bazując na wspomnianym dokumencie, całkowita liczba żołnierzy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Z kolei statystyki z lat 2008 i 2009 znajdujemy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Jak podaje organ kontrolny, Siły Zbrojne RP liczyły wtedy odpowiednio: 124 849 (IV kwartał) oraz 99 124 (IV kwartał).

Zwiększenie stanu osobowego wojska było jednym z postulatów rządu Zjednoczonej Prawicy. W roku 2016 ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz za cel stawiał zwiększenie liczebności armii do 150 tys. W podobnym tonie trzy lata później wypowiadał się aktualny szef MON Mariusz Błaszczak, który stwierdził, że „jego zadaniem jako ministra obrony narodowej jest spowodowanie, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze”.

Wojska Obrony Terytorialnej

Podczas rządów Zjednoczonej Prawicy do życia został powołany nowy rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej. Tzw. terytorialsi mają za zadanie bronić oraz wspierać lokalne społeczności. Do szczegółowych kompetencji WOT zalicza się:

  • realizację programów rozwoju Sił Zbrojnych,
  • planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podległych jednostek wojskowych i związków organizacyjnych,
  • planowanie oraz organizowanie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz użycia Wojsk Obrony Terytorialnej,
  • przygotowanie sił i środków Wojsk Obrony Terytorialnej do działań bojowych,
  • wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • współpracę z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa,
  • zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych jednostek wojskowych i związków organizacyjnych.

Według najnowszych dostępnych danych z stycznia br. Wojska Obrony Terytorialnej składają się z 23 854 żołnierzy. Zdecydowana większość to żołnierze niezawodowi (20 178).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub