Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosły wydatki na służbę zdrowia?

O ile wzrosły wydatki na służbę zdrowia?

O ile wzrosły wydatki na służbę zdrowia?

Marcin Horała

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W porównaniu z rokiem 2014, wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły z 73 do 102 miliardów złotych.

Debata wyborcza Czas Decyzji w TVN24, 8.10.2019 r.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Debata wyborcza Czas Decyzji w TVN24, 8.10.2019 r.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

W swojej wypowiedzi podczas debaty wyborczej dnia 8 pażdziernika Marcin Horała stwierdza, że w porównaniu z rokiem 2014, wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły z 73 do 102 miliardów złotych.

Zgodnie z danymi GUS, w 2014 roku wydatki publiczne na służbę zdrowia wynosiły 75 928,7 mln zł i stanowiły 4,42% PKB. W 2015 roku wydatki publiczne na służbę zdrowia wynosiły 79 886,6 mln zł i stanowiły 4,44% PKB lub według innego raportu 80 241 mln zł (4,46% PKB). W 2016 roku wydatki publiczne na służbę zdrowia wynosiły mln 84 591,5 mln zł i stanowiły 4,55% PKB. Z kolei w 2017 roku wynosiły ponad 89 367 mln zł.

W kwestii roku 2018 roku, GUS nie opublikował jeszcze raportu dotyczącego wydatków na ochronę zdrowia, rok 2019 jeszcze się nie skończył. 

Wspomnieć należy jednak, że Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw reguluje minimalne nakłady na ochronę zdrowia aż do roku 2024. Zgodnie z nią możemy oszacować wysokość nakładów na ochronę zdrowia w roku 2018 i 2019. Według ustawy będzie to:

  •         4,78% produktu krajowego brutto w 2018 roku,
  •         4,86% produktu krajowego brutto w 2019 roku.

Dodać należy, że zgodnie z art. 1. ust. 5, art. 131c ust. 2: 

wartość produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydawanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, według stanu na dzień 31 sierpnia.

Z powyższego zapisu wynika, że Ministerstwo Finansów bierze do obliczeń wydatków publicznych na zdrowie na dany rok wartość PKB sprzed dwóch lat względem roku, na który tworzy obliczenia.

Dane dotyczące PKB służące wyliczeniu minimalnych wydatków na zdrowie, mają pochodzić z publikacji GUS dotyczących przeszłych okresów, a nie z szacunków i prognoz na rok na który przygotowuje się wyliczenia. Zatem do wyliczenia nakładów w 2018 roku weźmiemy pod uwagę wielkość PKB w 2016 roku, a do wyliczeń na 2019 rok PKB z 2017 roku.

Skupiając się finalnie na roku 2019, wartość produktu krajowego brutto (PKB) w 2017 r. wyniosła 1 bln 982,1 mld zł. Zgodnie z ustawą, wyliczając z tej wielkości 4,86%, otrzymamy szacowaną wielkość nakładów na ochronę zdrowia w 2019 roku. Zatem zgodnie z wyliczeniami, w 2019 roku szacowana wielkość wydatków na ochronę zdrowia to 96,3 mld zł.

Choć dane te opierają się o tekst ustawy, podkreślić należy, że są to jedynie szacunki. Finalnie wydatki te mogą wynosić mniej lub więcej, zatem nie można uznać ich za dane pewne. W związku z powyższym, wypowiedź należy uznać za nieweryfikowalną aż do opublikowania przez GUS rzetelnych danych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!