Strona główna Wypowiedzi Od kogo zależy włączenie Polski do ruchu bezwizowego z USA?

Od kogo zależy włączenie Polski do ruchu bezwizowego z USA?

Od kogo zależy włączenie Polski do ruchu bezwizowego z USA?

Adam Bielan

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Prezydent Trump i każdy inny prezydent USA nie może powiedzieć o zniesieniu wiz, bo to nie jego decyzja, a decyzja Kongresu.

Jeden na jeden, TVN24, 05.07.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Jeden na jeden, TVN24, 05.07.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Aby Polacy mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez obowiązku wizowego, Polska powinna znaleźć się w Visa Waiver Program, który upoważnia do wjazdu do USA bez wizy. Uczestniczy w nim 38 państw, w tym 23 z Unii Europejskiej. Chociaż obywatele Stanów Zjednoczonych, by wjechać na teren całej UE, wizy nie potrzebują. Obywatele Polski, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Cypru nie mają takiego przywileju, podróżując na drugą stronę Atlantyku, otrzymały one za to status roadmap – nominowanych do przystąpienia do MVP. Procedurę nominacji rozpoczyna Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (Department of Homeland Security), który – w porozumieniu z sekretariatem stanu – ocenia wpływ uznania danego kraju za uczestnika VWP na możliwości egzekwowania prawa Stanów Zjednoczonych i na problemy bezpieczeństwa, np. na możliwości egzekwowania przepisów imigracyjnych i dotrzymania warunków istniejących umów ekstradycyjnych. Nie ustalono harmonogramu, jak długo kraj może pozostać na wyznaczonej liście przed zatwierdzeniem lub odrzuceniem z programu. Aby dołączyć do programu, Polska powinna między innymi:

 • wzmocnić egzekwowanie prawa i wymianę danych związanych z bezpieczeństwem ze Stanami Zjednoczonymi;
 • rozpocząć wydawanie e-paszportów;
 • terminowo zgłaszać zarówno puste, jak i wydane zagubionych i skradzione paszporty;
 • utrzymywać wysokie standardy dotyczące przeciwdziałaniu terroryzmowi, bezpieczeństwa danych i dokumentów oraz kontroli granic;
 • posiadać odsetek osób, którym odmówiono wystawienia wizy nieimigracyjnej, w łącznej liczbie aplikantów poniżej 3%.

Kryteria te są uchwalane w drodze ustawy przez Kongres USA – Izbę Reprezentantów oraz Senat.

Biorąc pod uwagę fakt, że Polska nie spełnia kryterium dotyczącego odsetka odmów wystawienia wizy nieimigracyjnej (jak podaje Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, odsetek ten w 2015 r. był ponad dwukrotnie wyższy), w rzeczywistości to ustalone przez Kongres wymagania nie pozwalają Polsce dołączyć do VWP. Polska nie skorzystała również z czasowego podwyższenia progu do 10% w latach 2007–2009. W przeciwieństwie do większości państw regionu, które wtedy weszły do programu VWP, odsetek odmów wizowych dla obywateli Polski w latach 2007 i 2008 przekraczał 25% i 13%. Wypowiedź Adama Bielana uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Adam Bielan
Marszałek Senatu

 

Prezydent Trump i każdy inny prezydent USA nie może powiedzieć o zniesieniu wiz, bo to nie jego decyzja, a decyzja Kongresu.

 

 

 

Skrócony kod do wstawiania na stronęLink oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!