Strona główna Wypowiedzi Odblokowanie KPO przez Tuska? Manipulacja

Odblokowanie KPO przez Tuska? Manipulacja

Odblokowanie KPO przez Tuska? Manipulacja

Michał Krawczyk

Poseł
Platforma Obywatelska

Wiecie, ile Donaldowi Tuskowi zajęło odblokowanie środków KPO dla Polski? 15 dni. A wiecie, ile czasu rząd PiS nie był w stanie ściągnąć środków z KPO do Polski? 2 lata. […] Do Polski trafił pierwszy przelew na ponad 20 mld zł.

TikTok, 28.12.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

TikTok, 28.12.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • 31 sierpnia 2023 roku rząd PiS złożył wniosek w sprawie modyfikacji Krajowego Planu Odbudowy. Dodano m.in. rozdział poświęcony REPowerEU.
 • Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek Polski 21 listopada. Z kolei Rada UE zatwierdziła plan 8 grudnia
 • 12 grudnia minister w rządzie Mateusza Morawieckiego poinformowała o zawarciu aneksów do umów dotyczących KPO.
 • Polska otrzymała 5 mld euro zaliczki na realizację inwestycji w ramach REPowerEU 28 grudnia.
 • Środki zostały Polsce wypłacone, gdy władzę zaczął sprawować rząd Donalda Tuska. Niemniej wypłata środków jest efektem działań poprzedniego rządu, który wnioskował o rewizję KPO, a następnie zawarł aneksy umów pozwalające na transfer środków do Polski. W związku z tym wypowiedź Michała Krawczyka oceniamy jako manipulację.
 • Rząd Donalda Tuska zawnioskował o wypłatę środków z Funduszu Obudowy na inne inwestycje niż te przewidziane w ramach REPowerEU. Jeżeli KE rozpatrzy wniosek pozytywnie, wypłata pierwszej transzy może nastąpić w kwietniu 2024 roku.

Tusk odblokował środki z KPO?

„Premier Donald Tusk odblokował środki z Krajowego Planu Odbudowy zaledwie w ciągu 15 dni” – chwali się na TikToku poseł PO Michał Krawczyk. Środki rzeczywiście trafiły do Polski, o czym poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz sam Donald Tusk.

„Załatwione, tak jak obiecałem” – przekazał przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Kto był odpowiedzialny za ich odblokowanie? Wyjaśniamy – 5 mld euro, które niedawno otrzymała Polska, nie jest efektem starań rządu Donalda Tuska

O środki wnioskował jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości. Decyzje (1, 2) w sprawie wypłaty również zapadły w czasie, gdy u władzy było wciąż PiS. Uwagę na to zwrócił Mateusz Morawiecki, który odpowiedział Donaldowi Tuskowi na platformie X.

Rząd Morawieckiego wnioskował o modyfikację KPO

Prace nad rewizją KPO rozpoczęły się w marcu 2023 roku. Według ministerstwa modyfikacja wniosku była konieczna ze względu utworzenie unijnego instrumentu REPowerEU, który służy transformacji energetycznej. REPowerEU powstał po wybuchu wojny w Ukrainie w celu uniezależnienia się UE od paliw kopalnych z Rosji.

„Rewizja KPO wynika ze zmiany rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które weszło w życie w marcu 2023 r. i jest obowiązkowa do przeprowadzenia w 2023 r. ze względu na konieczność zaprogramowania działań dotyczących REPowerEU” – czytamy w materiale informacyjnym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rząd Mateusza Morawieckiego podkreślał, że główną przesłanką przemawiającą za modyfikacją jest zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza. Wysoka inflacja, załamanie się łańcuchów dostaw w wyniku wojny w Ukrainie, a także brak środków z Funduszu Odbudowy na uruchomienie inwestycji z części pożyczkowej KPO miały przemawiać za rewizją planu.

Rząd PiS rozpoczął pracę nad rewizją KPO

Po opracowaniu wniosku rozpoczął się etap konsultacji. Następnie, z końcem sierpnia, wniosek w sprawie rewizji KPO wpłynął do Komisji Europejskiej. Przewidywał on zmiany w pierwotnej wersji KPO, a także dodanie nowej części poświęconej REPowerEU. W sumie kwota polskiego KPO zwiększyła się35,4 do 59,8 mld euro.

W rozdziale dotyczącym REPowerEU rozpisano inwestycje mające na celu rozwój sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarach wiejskich, rozwój infrastruktury gazowej oraz wsparcie instytucji wdrażających środki z REPowerEU. Ponadto do rozdziału o REPowerEU przesunięto kwestie inwestycji dotyczących sieci przesyłowych, OZE, magazynowania energii, autobusów nisko- i zeroemisyjnych oraz farm wiatrowych.

Decyzja w Unii zapadła, gdy u władzy było PiS

Finalnie decyzja na poziomie UE zapadła 21 listopada. Wówczas Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim KPO. Następnie 8 grudnia Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję wykonawczą zatwierdzającą zmodyfikowany plan. Być może decyzje mogłyby zapaść szybciej, gdyby nie uwagi przedłożone do polskiego wniosku. 

Ostatecznie ustalenia w UE zostały podjęte, gdy u władzy wciąż było PiS. „Decyzja Rady Unii Europejskiej oznacza, że do Polski wpłynie ponad 5 mld euro z rewizji KPO, której wypłata nie zależy od spełnienia jakichkolwiek kamieni milowych” – przekazała 8 grudnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Co w sprawie KPO zrobił rząd Donalda Tuska?

Decyzja Rady Europejskiej weszła w życie 11 grudnia. Następnego dnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – wciąż pod kierownictwem Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak – zawarło aneksy do umowy finansowej i umowy pożyczkowej dotyczącej KPO.

Środki wypłacono jeszcze w 2023 roku – dokładnie 28 grudnia. Wypłata zaliczki 5 mld euro nastąpiła, gdy premierem był Donald Tusk. Niemniej o środki wnioskował rząd PiS, który zawarł stosowne umowy w sprawie transferu pieniędzy.

Efekty działań nowego rządu być może będą widoczne w I kwartale 2024 roku. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – już pod kierownictwem minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz – poinformowało, że złożyło wniosek w sprawie wypłaty środków KPO. Według Komisji Europejskiej ich wypłata będzie zależeć od spełnienia „superkamieni milowych”.

Warto zaznaczyć – wypłata ponad 5 mld euro zaliczki z programu REPowerEU nie zależała od spełnienia kamieni milowych przez Polskę. Gdy Komisja Europejska zapowiadała w listopadzie ubiegłego roku wypłatę tej zaliczki, zaznaczyła jednocześnie, że przyszłe wypłaty z Funduszu Odbudowy będą już zależne m.in. od postępów w reformie sądownictwa.  KE nie zmienia więc stanowiska, przy którym stała. Od momentu akceptacji polskiego KPO (1 czerwca 2022 roku) wypłata środków jest zależna od spełnienia kamieni milowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!