Czas czytania: około min.

Odroczenie wyborów uzupełniających w Czechach

07.04.2020 godz. 16:14

Wypowiedź

fot. gov.pl / CC BY 3.0 PL / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego uznajemy za prawdziwą. Najwyższy Sąd Administracyjny w Czechach rzeczywiście uznał odłożenie wyborów uzupełniających do Senatu za niezgodne z prawem.

W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 czeski rząd podjął decyzję o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Nowe przepisy prawne zostały wprowadzone na mocy rezolucji i obowiązują od godz. 14:00 dnia 13 marca przez okres trzydziestu dni. 

Regulacje wprowadzone przez rząd ograniczają część swobód i wolności obywatelskich. Na czas stanu nadzwyczajnego zakazane zostają zgromadzenia i spotkania z udziałem powyżej trzydziestu osób. Wyjątkiem od tej zasady są posiedzenia organów konstytucyjnych, sądów, miejsca pracy oraz pogrzeby. Ograniczenia objęły również handel. Sprzedaż detaliczna i świadczenie usług obejmuje wyłącznie: żywność, urządzenia i produkty dla gospodarstw domowych, paliwa, produkty higieniczne/sanitarne, produkty dla zwierząt, okulary i soczewki, gazety i czasopisma, produkty tytoniowe oraz dziedziny, takie jak: informatyka i technika telefoniczna, elektronika użytkowa, apteki, pralnie oraz sprzedaż internetowa.

Istotnym przepisem jest także wprowadzenie obowiązku zakrywania w przestrzeni publicznej nosa i ust poprzez nakładanie maseczek oraz szali. Zaleca się również zachowanie odległości 2 metrów pomiędzy osobami. Obostrzenia obejmują też swobodny przepływ ludności na terenie Czech za wyjątkiem: wyjścia do pracy, niezbędnych podróży do rodziny i krewnych, wyjść w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb żywieniowych, wyjść w celu załatwienia spraw urzędowych i zdrowotnych. Miejsce zamieszkania można opuścić też na rzecz wolontariatu bądź opieki społecznej. Poza ograniczeniami w poruszaniu się rząd czeski zdecydował co do zasady o zakazie wjazdu cudzoziemców na teren państwa. 

Ponadto 15 marca rząd Andreja Babisza przyjął uchwałę, zgodnie z którą w okręgu nr 32 w dniach 27 i 28 marca oraz 3 i 4 kwietnia zostały odroczone wybory uzupełniające do Senatu – izby wyższej czeskiego parlamentu. Władza wykonawcza, odwołując wybory, powoła się na przepisy ustawy o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej.

Nowy termin wyborów zostanie ogłoszony przez Prezydenta Republiki Czeskiej zgodnie z ustawą nr 247/1995.

Do działań rządu odniósł się Najwyższy Sąd Administracyjny, który uznał, że uchwała nr 88/2020 była niezgodna z prawem i niedemokratyczna. Sędziowie powołali się na art. 10 ustawy o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej, który brzmi następująco:

Jeżeli podczas stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia państwa oraz stanu wojennego warunki na terytorium Republiki Czeskiej nie pozwalają na przeprowadzenie wyborów w terminach przewidzianych dla regularnych okresów wyborów, terminy mogą zostać przedłużone przez prawo, ale nie dłużej niż o sześć miesięcy.

Według Najwyższego Sądu Administracyjnego rząd podejmując uchwałę o odroczeniu głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu działał poza władzą i kompetencjami. Organ władzy sądowniczej stwierdził, iż nie wystąpiły wystarczające przesłanki, które pozwoliłyby zastosować przepisy wynikające z art. 10 ustawy.

W Czechach potwierdzono łącznie 4 475 zachorowań na COVID-19 (stan na dzień 5 kwietnia). W skutek choroby zmarło 78 osób, z kolei 78 osób wyzdrowiało. Od początku epidemii łącznie wykonano 80 304 testy laboratoryjne.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub