Strona główna Wypowiedzi Odrzucenie sprawozdania KNP przez PKW

Odrzucenie sprawozdania KNP przez PKW

Odrzucenie sprawozdania KNP przez PKW

Przemysław Wipler

Poseł
Nowa Nadzieja

22 grudnia ubiegłego roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła nasze sprawozdanie finansowe za rok 2013. A błędy jakie legły u podstaw tej decyzji były trywialne, banalne, niepoważne – takiego rodzaju jak płacenie przez naszych kolegów z własnej kieszeni za paliwo (brali je na fakturę na partię i otrzymywali zwrot kosztów).

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W uchwale PKW z 22 grudnia 2014 roku odrzucającej sprawozdanie partii politycznej Kongres Nowej Prawicy o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2013 r.jako jedno z uchybień wskazuje się fakt, że w okresie sprawozdawczym część wydatków Partii pokrywana była gotówką ze środków własnych osób fizycznych, a następnie środki te zwracane były tym osobom

ze środków finansowych Partii.

PKW wyszczególniła tu takie wydatki, jak zakupy na stacjach benzynowych, ale też w marketach budowlanych.

W postanowieniu PKW zwraca też uwagę na to, że osobom, które dokonywały zakupów opłacając je ze swoich prywatnych środków nie zawsze zwracano całe należne kwoty.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!