Strona główna Wypowiedzi Oszczędności Polaków. Ilu z nas nie ma nic na „czarną godzinę”?

Oszczędności Polaków. Ilu z nas nie ma nic na „czarną godzinę”?

Oszczędności Polaków. Ilu z nas nie ma nic na „czarną godzinę”?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Nowa Lewica

Co drugi Polak nie ma żadnych oszczędności. (…) W ogóle nie ma oszczędności, w ogóle nie ma żadnych pieniędzy na tzw. czarną godzinę.

Kawa na ławę, 24.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kawa na ławę, 24.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z najnowszym raportem CBOS z maja 2022 roku 42 proc. Polaków deklaruje, że nie posiada oszczędności. Rok wcześniej ten odsetek wyniósł 44 proc. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazała na odsetek 50 proc., uznajemy jednak, że różnica mieści się w granicach błędu. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.
  • Podobny wniosek płynie z badania przeprowadzonego w 2021 roku przez Assay Index. Według niego 44 proc. Polaków nie posiada żadnych oszczędności.
  • Nawet posiadanie oszczędności często nie pozwala na długoterminowe zabezpieczenie w razie nagłej utraty pracy. Zgodnie z Barometrem oszczędności w 2020 roku aż 7,5 proc. osób posiadających oszczędności deklarowało, że w takiej sytuacji będzie w stanie utrzymywać się z odłożonych pieniędzy do tygodnia.
  • Jak wynika z badania przygotowanego przez Strategy&, w 2022 roku 57 proc. badanych Polaków wskazało, że obecna sytuacja gospodarcza wpłynęła negatywnie na ich oszczędności. Aż 1⁄3 kobiet i ¼ mężczyzn nie może sobie obecnie pozwolić na oszczędzanie.

Dziemianowicz-Bąk: Polaków nie stać na rządy Prawa i Sprawiedliwości

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była gościem programu „Kawa na ławę” 24 lipca 2022 roku. W czasie rozmowy został poruszony temat wakacji kredytowych. Prowadzący wspomniał, że Jarosław Kaczyński nazwał je podatkiem nałożonym na banki. Posłanka odpowiedziała, że „z wakacji kiedyś trzeba wrócić” a co za tym idzie – banki otrzymają te pieniądze, tylko w oddalonym terminie.

Dalej Dziemianowicz-Bąk mówiła o tym, że Polaków nie stać na rządy Prawa i Sprawiedliwości, czego dowodem jest m.in. fakt, że co drugi Polak nie posiada oszczędności.

Ponad 40 proc. Polaków nie ma oszczędności

CBOS

Według badania przeprowadzonego w bieżącym roku przez CBOS większość respondentów (58 proc.) deklaruje, że ich gospodarstwa domowe posiadają oszczędności. W porównaniu do pomiaru z poprzedniego roku oznacza to 2-punktowy wzrost. Pozostałe 42 proc. nie może sobie pozwolić na oszczędzanie.

Do wybuchu pandemii odsetek Polaków posiadających oszczędności szybko wzrastał przy każdym kolejnym pomiarze, osiągając w marcu 2020 roku poziom niemal 3 razy wyższy niż w 2007 roku (61 proc. w marcu 2020 w stosunku do 23 proc. zimą 2007).

Źródło: CBOS

Podobnie jak przy poprzednich pomiarach zdecydowana większość ankietowanych posiadających oszczędności (75 proc.) zadeklarowała, że mogłaby się utrzymywać ze zgromadzonych środków bez obniżania dotychczasowego poziomu życia przez co najmniej dwa miesiące.

Co dziewiąty badany (11 proc.) mógłby z nich żyć przez mniej więcej miesiąc, a co dwudziesty (5 proc.) – jeszcze krócej. Od 2017 roku te wyniki prawie nie ulegają zmianie.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 28 marca do 7 kwietnia 2022 roku na próbie liczącej 1 030 osób, metodami: CAPI (wywiad bezpośredni przy użyciu komputera), CATI (ankieta przez telefon) i CAWI (ankieta przez internet).

Assay Index

Zgodnie z przeprowadzonym w 2021 roku badaniem Assay Index pt. „Wskaźnik gotowości inwestycyjnej Polaków” aż 44 proc. Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Pozostałe 56 proc. respondentów zadeklarowało posiadanie jakichkolwiek oszczędności pieniężnych. 

Statystyczny Polak, który zadeklarował posiadanie oszczędności, zgromadził średnio 29 688 zł. W tym samym czasie większość (65 proc.) badanych posiadała mniej niż 30 tys. zł oszczędności.

W 2021 roku ok. 1⁄3 badanych posiadających oszczędności była w stanie utrzymywać się za nie przez maksymalnie dwa miesiące. Kolejne 32 proc. posiadało oszczędności wystarczające na ponad pół roku.

Badanie Assay Index przeprowadzono za pomocą ankiety elektronicznej (CAWI) w maju 2021 roku na próbie 1 124 Polaków.

Nie wszystkie badania prowadzą do tych samych wniosków

UCE Research i SYNO Poland

Badanie przeprowadzone przez UCE Research i SYNO Poland dla kancelarii Twój Prawnik 24, które zostało opublikowane w marcu br., wykazało, że blisko 19 proc. ankietowanych nie ma odłożonych żadnych oszczędności.

Z kolei ponad 20 proc. respondentów posiada oszczędności w postaci gotówki w kwocie od 1 do 4,9 tys. zł. Prawie 13 proc. podało, że zgromadziło mniej niż tysiąc złotych. W dalszej kolejności badani wskazali od 5 tys. do 9,9 tys. zł – niecałe 12 proc., od 10 tys. do 19,9 tys. zł – niespełna 10 proc., a także kwotę powyżej 50 tys. zł – 9,5 proc. Natomiast najmniej badanych wskazywało przedział od 20 tys. do 49,9 tys. zł – przeszło 8 proc.

Badanie UCE Research i SYNO Poland zostało przeprowadzone metodą CAWI wśród 1 040 dorosłych Polaków.

Wiener

Zgodnie z czerwcowym badaniem przeprowadzonym przez firmę ubezpieczeniową Wiener 31 proc. badanych nie ma żadnych oszczędności, które pozwoliłyby przetrwać w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Nie musi być to jednak jednoznaczne z nieposiadaniem oszczędności w ogóle.

Wyniki badania są znane tylko z publikacji medialnych, nie wiemy więc, jakie dokładnie pytanie zadano ankietowanym. Zwróciliśmy się do firmy Wiener z prośbą o udostępnienie pełnych wyników badania.

Najbardziej niepokojący jest dość wysoki odsetek osób, które nie posiadają oszczędności i żyją z dnia na dzień. W lepszej sytuacji jest 60 proc. Polaków, jednak 27 proc. z nich ma oszczędności na zaledwie dwa miesiące życia bez dochodu.

Za portalem aleBank.pl: badanie firmy Wiener przeprowadzono metodą CAWI w czerwcu 2022 roku na próbie 1 066 osób. 

[Aktualizacja, 12.08.2022]

Firma Wiener przekazała nam, że pytanie zadane ankietowanym brzmiało następująco: „Czy jesteś przygotowany finansowo na sytuację, że mógłbyś nie pracować przez dłuższy czas z powodu wypadku lub choroby?”. Tak, jak podejrzewaliśmy, badanie nie było więc bezpośrednio związane z posiadaniem oszczędności w ogóle.

Wśród badanych 31 proc. wskazało, że nie ma żadnych oszczędności. Podobny odsetek (32 proc.) ma oszczędności na kilka miesięcy, a 27 proc. – na okres do dwóch miesięcy. Jedna dziesiąta ankietowanych stwierdziła ponadto, że ma wykupione ubezpieczenie.

Badanie przeprowadzone dla Walk PR na panelu Ariadna w dniach 3-6 czerwca 2022 roku metodą CAWI. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa wyniosła 1066 osób w wieku od 18 lat wzwyż.

Polacy, jeśli już posiadają oszczędności, to są one niskie

W 2021 roku został również przeprowadzony Barometr oszczędności (autorstwa Krajowego Rejestru Długów). Według niego aż ¼ Polaków nie ma żadnych odłożonych pieniędzy. Osoby deklarujące oszczędności na poziomie od 1 do 4,9 tys. zł stanowiły 16,7 proc., co czyniło tę grupę drugą co do wielkości.

Grupą o najmniejszych oszczędnościach były osoby posiadające mniej niż 1 tys. zł oszczędności, które stanowiły 11,5 proc. wszystkich badanych. Te wszystkie trzy grupy stanowiły razem 52,6 proc. wszystkich odpowiedzi.

Z kolei 7,5 proc. badanych deklarowało, że w razie nagłej utraty pracy są w stanie za odłożone pieniądze utrzymać się do tygodnia. Druga grupa, która wytrwałaby najkrócej, liczyła 9,3 proc. Tylu ankietowanych deklarowało możliwość utrzymania się z oszczędności do dwóch tygodni. Z kolei do miesiąca z oszczędności byłby w stanie się utrzymać co piąty Polak.

Największa część osób posiadających oszczędności byłaby w stanie się z nich utrzymać przez okres do trzech miesięcy (26 proc.). Pozostałe grupy deklarowały możliwość utrzymania się do pół roku (17,2 proc.), do roku (8,8 proc.), a także rok i dłużej (13,2 proc.).

Badanie „Barometr oszczędności” zostało przeprowadzone metodą CAWI w drugiej połowie października 2020 roku na próbie 1 000 respondentów.

Obecna sytuacja gospodarcza ma negatywny wpływ na portfele Polaków

Jak wynika z badania przygotowanego przez Strategy&, dotyczącego transformacji konsumentów w Polsce, w 2022 roku 57 proc. badanych Polaków wskazało, że obecna sytuacja gospodarcza wpłynęła negatywnie na ich oszczędności. Prawie 1⁄3 ankietowanych (29 proc.) nie może sobie pozwolić na oszczędzanie – 1⁄3 kobiet i ¼ mężczyzn. 

Aż 67 proc. respondentów przewiduje w najbliższych miesiącach wzrost wydatków w gospodarstwach domowych. W porównaniu z ostatnim badaniem z 2020 roku zauważalne jest coraz większe skupienie uwagi na cenie produktu, a nie jego jakości czy ekologiczności. Znaczenie jakości produktu spadło z 80 proc. w 2020 roku do 62 proc. w 2022 roku.

Badanie Strategy& przeprowadzono metodą CAWI w dniach od 24 kwietnia do 2 maja 2022 roku na próbie 1 203 Polaków.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!