Strona główna Wypowiedzi Patryk Jaki o Eko Patrolach w Warszawie

Patryk Jaki o Eko Patrolach w Warszawie

Patryk Jaki o Eko Patrolach w Warszawie

Patryk Jaki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Suwerenna Polska

W stolicy w ubiegłym roku było 11 pojazdów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, a każdy z nich kierowany był do kilkunastu interwencji dziennie.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W strukturze Straży Miejskiej m.st. Warszawy funkcjonuje wyspecjalizowany Referat ds. Ekologicznych, którego pracownicy zajmują się zapobieganiem bezdomności zwierząt przebywających na terenie miasta. Wypowiedź Patryka Jakiego dotyczy tak zwanych Eko Patroli, wyszkolonych w zakresie pomocy zwierzętom. Z udostępnionego przez Straż Miejską m.st. Warszawy Podsumowania działalności dotyczącej zwierząt w 2017 r. wynika, że służbę w ramach Eko Patroli pełni 45 funkcjonariuszy, którzy dysponują 11 radiowozami przystosowanymi do bezpiecznego transportu zwierząt m.in. do schroniska dla bezdomnych zwierząt i miejskiego ogrodu zoologicznego. W przywołanej publikacji podano także statystyki, zgodnie z którymi w 2017 r. liczba zgłoszeń do straży miejskiej z prośbą o udzielenie pomocy zwierzętom wyniosła 38 680 – na ich podstawie Eko Patrol podjął 19 059 interwencji (średnio około 52 dziennie).

[Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy, Podsumowanie działalności dotyczącej zwierząt w 2017 r.]

Patryk Jaki podaje prawidłową liczbę pojazdów, którymi dysponuje Eko Patrol. Nie ma jednak opublikowanych danych dotyczących dokładnej liczby interwencji podjętych przez Eko Patrol przy użyciu specjalistycznych pojazdów. Zespół Demagoga w trybie dostępu do informacji publicznej zwrócił się o udostępnienie tych danych.

Z odpowiedzi datowanej na 27 lipca 2018 r. wynika, że „(…) referat EKO posiada tylko pojazdy przystosowane do przewozu zwierząt i nie korzysta z innych pojazdów służbowych będących [na] wyposażeniu Straży Miejskiej m.st. Warszawy” (pełna treść pisma dostępna tutaj).

W świetle informacji zawartych w Podsumowaniu działalności dotyczącej zwierząt, łącznej skali interwencji, a także samej specyfiki pracy Eko Patrolu wymagającej częstych transportów zwierząt można założyć, że znacząca część z interwencji podjętych przez Eko Patrol przeprowadzona została przy użyciu specjalistycznych pojazdów – hipotezę tę potwierdziła odpowiedź warszawskiej Straży Miejskiej. Tym samym, wypowiedź Patryka Jakiego uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Patryk Jaki
wiceminister sprawiedliwości, kandydat PiS na prezydenta m.st. Warszawy

 

W stolicy w ubiegłym roku było 11 pojazdów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, a każdy z nich kierowany był do kilkunastu interwencji dziennie.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!