Strona główna Wypowiedzi PKB w czasach rządów Margaret Thatcher w Wlk. Brytanii

PKB w czasach rządów Margaret Thatcher w Wlk. Brytanii

PKB w czasach rządów Margaret Thatcher w Wlk. Brytanii

Janusz Korwin-Mikke

Konfederacja

Drogi Panie! W pierwszych latach rządów śp.Thatcherowej PKB w ogóle SPADAŁ – a kraj się bogacił. Likwidacja deficytowej produkcji to spadek PKB – a wzrost bogactwa

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi Banku Światowego produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii, mimo wzrostu w pierwszym roku rządów premier Thatcher z 442,1151 mld dolarów do 567, 1002 mld na początku roku 1980, stale spadał aż do roku 1984, na początku którego osiągnął wartość 459, 2292 mld dolarów. Dopiero od roku 1984 notowano dość szybki i stały wzrost PKB.

Nie odnosimy się do drugiej części wypowiedzi JKM, gdyż nie została podana przez niego metoda badania ‚bogacenia się kraju’. Istnieje wiele wskaźników- zarówno makro- jak i mikroekonomicznych- które mogą zostać użyte do przedstawienia procesu bogacenia się kraju. Popularnym jest przytoczony wyżej wskaźnik PKB,

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!