Strona główna Wypowiedzi Plaga pożarów nielegalnych wysypisk śmieci? Nie do końca

Plaga pożarów nielegalnych wysypisk śmieci? Nie do końca

Plaga pożarów nielegalnych wysypisk śmieci? Nie do końca

Dorota Niedziela

Wicemarszałek Sejmu
Platforma Obywatelska

Tylko w 2019 mieliśmy 243 takie pożary (nielegalnych składowisk śmieci – przyp. Demagog).

Kongres PO Energetyka i Klimat w Warszawie, 24.11.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Kongres PO Energetyka i Klimat w Warszawie, 24.11.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • W 2019 roku doszło do 177 pożarów miejsc gromadzenia odpadów (w tym zarówno legalnych składowisk, jak i dzikich wysypisk).
 • Do 243 pożarów doszło wcześniej – w roku 2018. Był to rok z największą liczbą takich incydentów, od tamtej pory ich liczba maleje.
 • Dorota Niedziela przytoczyła nieprawidłowe dane dla 2019 roku, dodatkowo błędnie sugerując, że dotyczą one pożarów wyłącznie nielegalnych wysypisk. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako fałsz.
 • Rząd zareagował na problem pożarów dzikich wysypisk, wprowadzając w 2018 roku „pakiet pożarowy”, czyli szereg ustawowych rozwiązań umożliwiających bardziej skuteczną walkę z nielegalnymi miejscami składowania odpadów.

Platforma Obywatelska przedstawia program klimatyczny

W czwartek 24 listopada odbył się kongres programowy Platformy Obywatelskiej „Energetyka i Klimat”, podczas którego partia przedstawiła swoje postulaty. Jeden z  nich dotyczył zakończenia nielegalnego importu śmieci do Polski.

Szczególną uwagę na ten postulat zwróciła posłanka Dorota Niedziela. Podkreśliła, że za rządów PiS Polska stała się „wysypiskiem Europy”, a w naszym kraju regularnie dochodzi do pożarów nielegalnych składowisk śmieci.

GUS: 177 pożarów w 2019 roku

Przytoczona przez posłankę informacja pojawiła się w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego „Ochrona środowiska 2019”, jednak jest to liczba wszystkich pożarów miejsc gromadzenia odpadów, czyli zarówno legalnych składowisk, jak i dzikich wysypisk (s. 160).

Ponadto do 243 pożarów doszło w 2018 roku. W 2019 roku – do którego odwołała się posłanka – odnotowano 177 pożarów miejsc gromadzenia odpadów (s. 162).

Pożary wysypisk na przestrzeni lat

Z danych GUS-u możemy dowiedzieć się o skali problemu w ciągu ostatnich lat. Do 2014 roku liczba pożarów wysypisk pozostawała dwucyfrowa, jednak od 2015 roku liczba incydentów przekracza sto rocznie.

Rok 2018 jest dotychczas rekordowy, ponieważ tylko w nim doszło do ponad 200 pożarów.

Rząd zareagował na problem

W czerwcu 2021 roku, w odpowiedzi na interpelację posłanki Matysiak z Partii Razem, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wymieniło szereg działań, które zostały podjęte po nasileniu się pożarów miejsc gromadzenia odpadów w 2018 roku.

W lipcu 2018 roku został uchwalony „pakiet pożarowy”: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Wśród głównych zmian można wymienić:

 • obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów,
 • „wilczy bilet – nowe podstawy odmowy wydania decyzji na gospodarowanie odpadami w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów dot. gospodarki odpadami przez podmiot wnioskujący,
 • całkowity zakaz przywozu z zagranicy wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do wszystkich procesów unieszkodliwiania,
 • zakaz przywozu do Polski odpadów komunalnych oraz odpadów powstających z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów zebranych selektywnie przeznaczonych do recyklingu,
 • umożliwienie prowadzenia kontroli interwencyjnych przez inspektorów ochrony środowiska bez wcześniejszego 7-dniowego zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!