Czas czytania: około min.

Plaga pożarów nielegalnych wysypisk śmieci? Nie do końca

29.11.2022 godz. 14:27

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

  • W 2019 roku doszło do 177 pożarów miejsc gromadzenia odpadów (w tym zarówno legalnych składowisk, jak i dzikich wysypisk).
  • Do 243 pożarów doszło wcześniej – w roku 2018. Był to rok z największą liczbą takich incydentów, od tamtej pory ich liczba maleje.
  • Dorota Niedziela przytoczyła nieprawidłowe dane dla 2019 roku, dodatkowo błędnie sugerując, że dotyczą one pożarów wyłącznie nielegalnych wysypisk. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako fałsz.
  • Rząd zareagował na problem pożarów dzikich wysypisk, wprowadzając w 2018 roku „pakiet pożarowy”, czyli szereg ustawowych rozwiązań umożliwiających bardziej skuteczną walkę z nielegalnymi miejscami składowania odpadów.

Platforma Obywatelska przedstawia program klimatyczny

W czwartek 24 listopada odbył się kongres programowy Platformy Obywatelskiej „Energetyka i Klimat”, podczas którego partia przedstawiła swoje postulaty. Jeden z  nich dotyczył zakończenia nielegalnego importu śmieci do Polski.

Szczególną uwagę na ten postulat zwróciła posłanka Dorota Niedziela. Podkreśliła, że za rządów PiS Polska stała się „wysypiskiem Europy”, a w naszym kraju regularnie dochodzi do pożarów nielegalnych składowisk śmieci.

GUS: 177 pożarów w 2019 roku

Przytoczona przez posłankę informacja pojawiła się w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego „Ochrona środowiska 2019”, jednak jest to liczba wszystkich pożarów miejsc gromadzenia odpadów, czyli zarówno legalnych składowisk, jak i dzikich wysypisk (s. 160).

Ponadto do 243 pożarów doszło w 2018 roku. W 2019 roku – do którego odwołała się posłanka – odnotowano 177 pożarów miejsc gromadzenia odpadów (s. 162).

Pożary wysypisk na przestrzeni lat

Z danych GUS-u możemy dowiedzieć się o skali problemu w ciągu ostatnich lat. Do 2014 roku liczba pożarów wysypisk pozostawała dwucyfrowa, jednak od 2015 roku liczba incydentów przekracza sto rocznie.

Rok 2018 jest dotychczas rekordowy, ponieważ tylko w nim doszło do ponad 200 pożarów.

Rząd zareagował na problem

W czerwcu 2021 roku, w odpowiedzi na interpelację posłanki Matysiak z Partii Razem, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wymieniło szereg działań, które zostały podjęte po nasileniu się pożarów miejsc gromadzenia odpadów w 2018 roku.

W lipcu 2018 roku został uchwalony „pakiet pożarowy”: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Wśród głównych zmian można wymienić:

  • obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów,
  • „wilczy bilet – nowe podstawy odmowy wydania decyzji na gospodarowanie odpadami w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów dot. gospodarki odpadami przez podmiot wnioskujący,
  • całkowity zakaz przywozu z zagranicy wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do wszystkich procesów unieszkodliwiania,
  • zakaz przywozu do Polski odpadów komunalnych oraz odpadów powstających z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów zebranych selektywnie przeznaczonych do recyklingu,
  • umożliwienie prowadzenia kontroli interwencyjnych przez inspektorów ochrony środowiska bez wcześniejszego 7-dniowego zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.