Strona główna Wypowiedzi Podatek dochodowy

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy

Janusz Korwin-Mikke

Konfederacja

Natomiast podatki dochodowe są w gestii poszczególnych autonomicznych krajów

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Do chwili obecnej nie unormowano odgórnie (ogólnounijnie) systemu opodatkowania dochodu obywateli Unii Europejskiej. Nie stworzono także odrębnych przepisów dla obywateli UE, którzy mieszkają, pracują lub przebywają poza swoim krajem pochodzenia. Oznacza to, że na podstawie art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, koordynacja i regulacja podatków dochodowych od osób fizycznych jak i od osób prawnych (podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia i ulgi) pozostawione są gestii państw członkowskich.

Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozwiązania państw członkowskich UE dotyczące podatków bezpośrednich mających wpływ na ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE, a więc przede wszystkim realizację swobód rynku wewnętrznego UE (art. 26 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), mogą zostać objęte zakresem prawa wspólnotowego. Dotyczy to mianowicie elementów opodatkowania spółek z różnych państw członkowskich. Do aktów prawnych konkretyzujących to zagadnienie należą:

1. Dyrektywa Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich

2. Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (wersja przekształcona).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!