Strona główna Wypowiedzi Pół miliona zezwoleń na pracę cudzoziemców. Co o tym wiemy?

Pół miliona zezwoleń na pracę cudzoziemców. Co o tym wiemy?

Pół miliona zezwoleń na pracę cudzoziemców. Co o tym wiemy?

Piotr Zduńczyk

Ruch Narodowy

(…) W 2021 roku wydano ogółem 500 tys. pozwoleń na pracę dla obcokrajowców, I wcale nie tylko z Ukrainy.

Twitter, 23.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 23.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W 2021 roku wydano 504 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce.
 • Najwięcej pozwoleń otrzymali Ukraińcy (325 213) Białorusini (34 830), Hindusi (15 326) oraz Uzbecy (15 002).
 • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.
 • Zezwolenie na pracę wystawiane jest na wniosek pracodawcy i pozwala cudzoziemcowi na pracę tylko w przypadku tego konkretnego pracodawcy. Zezwolenie jest wydawane na czas określony, w większości przypadków nie dłuższy niż 3 lata.
 • Zezwolenia na pobyt stały i tymczasowy są wydawane w innym trybie. Ze statystyk migracyjnych wynika, że w 2021 roku wydano 213 tys. pozytywnych decyzji zezwalających na pobyt w Polsce. Tylko 16 tys. z nich (7,5 proc.) dotyczyło zgody na pobyt stały.

Konfederacja pyta o cudzoziemców

Na Twitterze Krzysztofa Bosaka pojawiła się wypowiedź na temat cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w poszukiwaniu prac. Były kandydat na prezydenta podkreślił, że – oprócz Ukraińców – w naszym państwie pojawiają się osoby z innych państw, w tym z Tadżykistanu.

Do dyskusji w komentarzach odniósł się również prezes lubelskiego oddziału Ruchu Narodowego Piotr Zduńczyk. Polityk dodał, że w ubiegłym roku wydano pół miliona pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Jego zdaniem, taka praktyka doprowadzi do sytuacji, w której w Polsce będą wkrótce mieszkać imigranci z całego świata.

O zezwolenie wnioskuje pracodawca

Polskie prawodawstwo przewiduje łącznie 6 typów pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Najpopularniejsze z nich to zezwolenia typu A i B, które dotyczą firm funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej.

Tymczasem zezwolenia typu C, D i E dotyczą przede wszystkim pracowników firm zagranicznych, którzy są delegowani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Zezwolenia typu S odnoszą się natomiast do pracowników sezonowych.

Co istotne, o zezwolenie na pracę wnioskuje pracodawca, u którego cudzoziemiec ma pracować. Wniosek należy złożyć do dedykowanego starostwa. Zezwolenie dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy i nie jest ważne w przypadku zatrudnieni w innym przedsiębiorstwie.

Zezwolenie musi być odnawiane

Zezwolenia na pracę nie potrzebują m.in. obcokrajowcy spoza UE, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały lub pobyt czasowy w Polsce, a także osoby ze statusem uchodźcy.

Jak czytamy na stronie rządowej, zezwolenie jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata (lub pięć w wybranych przypadkach). Zezwolenie może być przedłużane. Tymczasem zezwolenie na pracę sezonową może być wydane na okres maksymalnie 9 miesięcy.

Pół miliona zezwoleń na pracę w 2021 roku

Zgodnie z danymi rządowymi zezwoleń typu C, D i E w 2021 roku wydano 13 507. Natomiast pozwoleń typu A i B wydano 490 665. Oznacza to łącznie 504 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce. Równocześnie uchylono 48 tys. zezwoleń.

Najwięcej, bo łącznie 64,5 proc., stanowiły zezwolenia dla mieszkańców Ukrainy (325 213 przypadków). Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini (34 tys. zezwoleń, czyli 6,9 proc.). Przytoczeni w innym tweecie Zduńczyka obywatele Indii i Uzbekistanu stanowili po 3 proc. wszystkich wydanych zezwoleń.

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z wnioskiem o doprecyzowanie, ile z wydanych zezwoleń stanowiły zezwolenia dla nowych pracowników (którzy dotychczas nie pracowali w Polsce). Ministerstwo poinformowało nas, że nie dysponuje takimi danymi. Dowiedzieliśmy się jednak, że 11 102 tys. wniosków dotyczyło przedłużenia dotychczasowego zezwolenia na pracę.

Liczba zezwoleń w pierwszej połowie 2022 roku

W pierwszej połowie 2022 roku zostało wydanych 210 198 zezwoleń na pracę cudzoziemców. Większość z nich stanowiły zezwolenia typu A (202 907, czyli 96,5 proc.).

Ponad 1⁄3 zezwoleń trafiła do obywateli Ukrainy (75 tys., czyli 36,1 proc.). Na drugim miejscu znaleźli się obywatele Indii (16,7 tys. czyli ok. 7,9 proc.), a na trzecim Uzbecy (15,3 tys., czyli 7,2 proc.).

Zezwolenia na pobyt stały i czasowy

Ze strony rządowej wynika, że zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane na okres co najwyżej 3 lat. Uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy na terenie Polski. Takie zezwolenie może dotyczyć również osób, które rozpoczęły w Polsce studia. W przypadku zezwolenia na pobyt stały wydawane jest ono na czas nieokreślony i również upoważnia do podjęcia pracy.

Ze statystyk migracyjnych za rok 2021 wynika, że w 2021 roku wydano łącznie 213 726 pozytywnych decyzji na pobyt stały i czasowy. Zgody na pobyt stały stanowiły tylko 16 tys. pozytywnych decyzji, czyli ok. 7,5 proc. wszystkich decyzji.

Najwięcej pozwoleń dotyczyło mieszkańców Ukrainy (190 493) oraz Białorusi (21 534). Na trzecim miejscu znaleźli się obywateli Gruzji (9 478).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!