Strona główna Wypowiedzi Polacy będą żyć krócej. Jak wypadamy na tle państw UE?

Polacy będą żyć krócej. Jak wypadamy na tle państw UE?

Polacy będą żyć krócej. Jak wypadamy na tle państw UE?

Robert Kwiatkowski

Przeciętna długość życia w Polsce w 2020 roku wyniosła 76,6 lat. O 4 lata mniej niż średnia w UE. W latach 2019-2020 spadła o 1,4 roku. Jeden z najwyższych spadków w UE.

Twitter, 13.11.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 13.11.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Przeciętna oczekiwana długość życia w Polsce w 2020 roku wynosiła 76,6 lat. To szósty najgorszy wynik w Unii Europejskiej.
  • Pomiędzy rokiem 2020 a 2019 spadek przeciętnej długości życia oszacowano na 1,4 roku. Taki sam spadek odnotowano w Rumunii i na Litwie. Gorzej sytuacja wygląda jedynie w Bułgarii (1,5 roku) i Hiszpanii (1,6 roku).
  • Przeciętna długość życia w 26 państwach UE w 2020 roku wynosiła 79,6 lat. Tym samym różnica między Polską a UE to 3 lata.
  • Robert Kwiatkowski podaje prawidłowe dane dotyczące przeciętniej długości w życia w Polsce. Prawdą jest, że spadek wyniósł 1,4 roku, co jest jednym z najgorszych wyników w Unii. Nieznaczna pomyłka w przypadku różnicy pomiędzy Polską a średnią w UE, nie nosi znamion manipulacji. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Przeciętna długość życia, czyli jak długo będziemy żyć

Przeciętna długość życia jest to przewidywana liczba lat trwania życia dla osób w różnym wieku. Można ją prognozować już od momentu narodzenia, ale także w późniejszych etapach życia np. w odstępach co 15 lat.

Robert Kwiatkowski w wypowiedzi przytoczył artykuł RMF FM, w którym prawdopodobnie odwołano się do przeciętnego trwania życia od tzw. wieku zerowego (noworodki).

Eurostat: Polacy żyją krócej

Z najnowszych danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) wynika, że w 2020 roku przeciętna liczba lat życia spadła w porównaniu z rokiem 2019 w Polsce o 1,4 roku – z 78 do 76,6 lat.

Był to, co prawda, czwarty przypadek w Polsce w latach 2011–2020, w którym odnotowano spadek. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w latach 2014–2015, 2016–2017 i 2017–2018. Jednakże wówczas spadek wahał się od 0,1 do 0,3 roku.

Największy spadek zanotowano w Polsce

Spadek przeciętnej długości życia w Polsce o 1,4 roku był jednym z największych w Unii Europejskiej.

Eurostat szacuje, że liczba oczekiwanych lat życia o 1,4 roku zmniejszyła się również w Rumunii oraz na Litwie. Gorzej było tylko w Bułgarii (1,5 roku) oraz Hiszpanii (1,6 roku).

W pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej średnia długość życia w latach 2019–2020 przedstawiała się następująco.

Źródło: Eurostat

Eurostat nie opublikował jeszcze danych dla Irlandii, dlatego prawdopodobnie nie została wyliczona średnia dla UE27. W przypadku 26 państw przeciętna długość trwania życia wynosiła 79,6 lat.

Wynik dla Polski, czyli 76,6 lat, był szósty od końca. Przewiduje się, że krócej będą żyć obywatele pięciu państw: Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Węgier.

Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni

Nie jest zaskoczeniem, że kobiety żyją dłużej od mężczyzn. W Polsce różnica między płciami na tle państw UE jest jednak stosunkowo wysoka.

Dane Eurostatu wskazują, że przeciętna liczba życia wśród kobiet w Polsce wyniosła w 2020 roku 80,8 lat. W przypadku mężczyzn jest to 72,6 lat. Tym samym różnica wyniosła aż 8,2 lat. Większa dysproporcja miała miejsce jedynie na Litwie (7,9 lat).

Dla porównania w państwach UE przeciętnie różnica między kobietami a mężczyznami osiągnęła wartość 5,9 lat. Średnio w Unii Europejskiej mężczyźni żyli 76,6 lat, a kobiety 82,5 lat.

Działanie w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej” realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!