Czas czytania: około min.

Polacy będą żyć krócej. Jak wypadamy na tle państw UE?

14.12.2021 godz. 15:22

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • Przeciętna oczekiwana długość życia w Polsce w 2020 roku wynosiła 76,6 lat. To szósty najgorszy wynik w Unii Europejskiej.
  • Pomiędzy rokiem 2020 a 2019 spadek przeciętnej długości życia oszacowano na 1,4 roku. Taki sam spadek odnotowano w Rumunii i na Litwie. Gorzej sytuacja wygląda jedynie w Bułgarii (1,5 roku) i Hiszpanii (1,6 roku).
  • Przeciętna długość życia w 26 państwach UE w 2020 roku wynosiła 79,6 lat. Tym samym różnica między Polską a UE to 3 lata.
  • Robert Kwiatkowski podaje prawidłowe dane dotyczące przeciętniej długości w życia w Polsce. Prawdą jest, że spadek wyniósł 1,4 roku, co jest jednym z najgorszych wyników w Unii. Nieznaczna pomyłka w przypadku różnicy pomiędzy Polską a średnią w UE, nie nosi znamion manipulacji. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Przeciętna długość życia, czyli jak długo będziemy żyć

Przeciętna długość życia jest to przewidywana liczba lat trwania życia dla osób w różnym wieku. Można ją prognozować już od momentu narodzenia, ale także w późniejszych etapach życia np. w odstępach co 15 lat.

Robert Kwiatkowski w wypowiedzi przytoczył artykuł RMF FM, w którym prawdopodobnie odwołano się do przeciętnego trwania życia od tzw. wieku zerowego (noworodki).

Eurostat: Polacy żyją krócej

Z najnowszych danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) wynika, że w 2020 roku przeciętna liczba lat życia spadła w porównaniu z rokiem 2019 w Polsce o 1,4 roku – z 78 do 76,6 lat.

Był to, co prawda, czwarty przypadek w Polsce w latach 2011–2020, w którym odnotowano spadek. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w latach 2014–2015, 2016–2017 i 2017–2018. Jednakże wówczas spadek wahał się od 0,1 do 0,3 roku.

Największy spadek zanotowano w Polsce

Spadek przeciętnej długości życia w Polsce o 1,4 roku był jednym z największych w Unii Europejskiej.

Eurostat szacuje, że liczba oczekiwanych lat życia o 1,4 roku zmniejszyła się również w Rumunii oraz na Litwie. Gorzej było tylko w Bułgarii (1,5 roku) oraz Hiszpanii (1,6 roku).

W pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej średnia długość życia w latach 2019–2020 przedstawiała się następująco.

Źródło: Eurostat

Eurostat nie opublikował jeszcze danych dla Irlandii, dlatego prawdopodobnie nie została wyliczona średnia dla UE27. W przypadku 26 państw przeciętna długość trwania życia wynosiła 79,6 lat.

Wynik dla Polski, czyli 76,6 lat, był szósty od końca. Przewiduje się, że krócej będą żyć obywatele pięciu państw: Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Węgier.

Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni

Nie jest zaskoczeniem, że kobiety żyją dłużej od mężczyzn. W Polsce różnica między płciami na tle państw UE jest jednak stosunkowo wysoka.

Dane Eurostatu wskazują, że przeciętna liczba życia wśród kobiet w Polsce wyniosła w 2020 roku 80,8 lat. W przypadku mężczyzn jest to 72,6 lat. Tym samym różnica wyniosła aż 8,2 lat. Większa dysproporcja miała miejsce jedynie na Litwie (7,9 lat).

Dla porównania w państwach UE przeciętnie różnica między kobietami a mężczyznami osiągnęła wartość 5,9 lat. Średnio w Unii Europejskiej mężczyźni żyli 76,6 lat, a kobiety 82,5 lat.

Działanie w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej” realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub