Strona główna Wypowiedzi Polki czy Polacy. Kto pije więcej alkoholu?

Polki czy Polacy. Kto pije więcej alkoholu?

Polki czy Polacy. Kto pije więcej alkoholu?

Leszek Miller

Mężczyźni, w przeliczeniu na głowę, jeśli chodzi o czysty alkohol, piją mniej więcej 3,5 raza więcej niż kobiety.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia Zet, 07.11.2022

  • Według raportu OECD w 2020 roku przeciętny mieszkaniec Polski wypił 11,7 l czystego alkoholu. Wśród kobiet było to średnio 5,6 l, a wśród mężczyzn – 18,4 l, czyli 3,3 razy więcej
  • raportu opublikowanego przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) wynika, że kobiety deklarują spożywanie średnio ok. 2,2 l czystego alkoholu rocznie, a mężczyźni ok. 8 l, czyli 3,6 razy więcej.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.
  • Polki piją nie tylko mniej, ale również rzadziej. Jak wskazuje raport PARPA, mężczyźni deklarują spożywanie alkoholu średnio 106 dni w roku, a kobiety – 39 dni.

Kaczyński o alkoholizmie wśród kobiet

Jarosław Kaczyński kontynuuje swoją podróż po Polsce. Podczas niedawnego spotkania w Częstochowie polityk poruszył temat transpłciowości, o czym więcej przeczytasz w naszej poprzedniej analizie.

Tym razem, goszcząc w Ełku, prezes PiS odniósł się do problemu niskiej dzietności w Polsce. Jak zaznaczył, jedną z przyczyn niechęci do posiadania dzieci mogą być kwestie kulturowe, w tym masowe spożywanie alkoholu. Mówiąc o młodych Polkach, ocenił: „jak do 25. roku życia daje w szyję to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach”.

Kaczyński wyjaśnił, że problem alkoholizmu jest duży zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn: „do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo co ich rówieśnicy”.

Według raportu CBOS (s.5) z 2019 roku 89 proc. młodych Polek w grupie wiekowej 18-24 lat deklarowało spożycie alkoholu. To zaledwie o jeden punkt proc. mniej od młodych Polaków. Nie oznacza to jednak, że młode kobiety piją tyle samo alkoholu, biorąc pod uwagę ilość.

Miller: kobiety piją o wiele mniej od mężczyzn

Do słów prezesa PiS w programie Gość Radia ZET odniósł się Leszek Miller. Europoseł podkreślił, że gdy spojrzymy na statystyki, to zobaczymy, że mężczyźni piją o wiele więcej alkoholu pod względem ilości.

Zdaniem Millera niechęć do rodzenia dzieci wśród młodych Polek wynika z przesłanek ekonomicznych i prawnych. Jako przykłady polityk przytoczył trudności z zatrudnieniem i urlopem macierzyńskim oraz niepewny dostęp do żłobków i przedszkoli.

Przeciętny Polak pije 11,7 l czystego alkoholu rocznie

W ubiegłym roku ukazał się raport „Preventing Harmful Alcohol Use” (tłum. na j. polski – „Przeciwdziałanie szkodliwemu spożywaniu alkoholu”), opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

Przeciętny mieszkaniec Polski (po przeliczeniu wódek, win, piw i innych napojów na czysty alkohol etylowy) wypija średnio 11,7 l alkoholu rocznie. Jest to równoznaczne z piciem 9,5 butelki piwa lub 2,4 butelki wina tygodniowo.

Dane OECD potwierdzają słowa Millera. Kobiety piją statystycznie ok. 3,3 razy mniej alkoholu niż mężczyźni. Przeciętny Polak konsumuje 18,4 l czystego alkoholu, natomiast przeciętna Polka 5,6 l rocznie.

PARPA: w 2021 roku wypiliśmy przeciętnie po 9,7 l alkoholu

Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co roku publikuje dane dotyczące spożycia napojów alkoholowych w Polsce w przeliczeniu na czysty alkohol. W 2021 roku Polacy wypili średnio po 9,7 l.

Ponadto PARPA wydała raport „Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce. Raport z badań kwestionariuszowych 2020 r.”. Dowiadujemy się z niego, że mężczyźni deklarują spożywanie średnio 8 l czystego alkoholu rocznie, natomiast kobiety – 2,2 l (s.19, tabela. 4-16). Oznacza to, że kobiety piją 3,6 razy mniej alkoholu.

Ponad połowa kobiet wypija co najwyżej 1,2 l alkoholu rocznie (56,8 proc.), w czasie gdy wśród mężczyzn takie spożycie zadeklarowało jedynie 16,4 proc. osób. Co więcej, co piąty mężczyzna spożywał ponad 12 l alkoholu, a kobiety w tej grupie stanowiły jedynie 1,7 proc. osób (s. 20, tabl. 4-19).

Kobiety piją nie tylko mniej, ale też rzadziej

Ze wspomnianego raportu PARPA wynika, że kobiety piją trzykrotnie rzadziej niż mężczyźni. Mężczyźni deklarowali, że piją alkohol – w jakiejkolwiek postaci – średnio 106 dni w roku, natomiast kobiety – 39 dni. Różnica ta wynika przede wszystkim z częstszego sięgania przez mężczyzn po piwo (s.14 tabl. 4-5).

Mężczyźni częściej sięgają również po napoje spirytusowe. Jedynie w przypadku win zauważymy przewagę kobiet (średnio 18 dni w roku w porównaniu do 9 dni w przypadku mężczyzn).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy