Strona główna Wypowiedzi Polki czy Polacy. Kto pije więcej alkoholu?

Polki czy Polacy. Kto pije więcej alkoholu?

Polki czy Polacy. Kto pije więcej alkoholu?

Leszek Miller

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Mężczyźni, w przeliczeniu na głowę, jeśli chodzi o czysty alkohol, piją mniej więcej 3,5 raza więcej niż kobiety.

Gość Radia Zet, 07.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia Zet, 07.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według raportu OECD w 2020 roku przeciętny mieszkaniec Polski wypił 11,7 l czystego alkoholu. Wśród kobiet było to średnio 5,6 l, a wśród mężczyzn – 18,4 l, czyli 3,3 razy więcej
  • raportu opublikowanego przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) wynika, że kobiety deklarują spożywanie średnio ok. 2,2 l czystego alkoholu rocznie, a mężczyźni ok. 8 l, czyli 3,6 razy więcej.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.
  • Polki piją nie tylko mniej, ale również rzadziej. Jak wskazuje raport PARPA, mężczyźni deklarują spożywanie alkoholu średnio 106 dni w roku, a kobiety – 39 dni.

Kaczyński o alkoholizmie wśród kobiet

Jarosław Kaczyński kontynuuje swoją podróż po Polsce. Podczas niedawnego spotkania w Częstochowie polityk poruszył temat transpłciowości, o czym więcej przeczytasz w naszej poprzedniej analizie.

Tym razem, goszcząc w Ełku, prezes PiS odniósł się do problemu niskiej dzietności w Polsce. Jak zaznaczył, jedną z przyczyn niechęci do posiadania dzieci mogą być kwestie kulturowe, w tym masowe spożywanie alkoholu. Mówiąc o młodych Polkach, ocenił: „jak do 25. roku życia daje w szyję to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach”.

Kaczyński wyjaśnił, że problem alkoholizmu jest duży zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn: „do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo co ich rówieśnicy”.

Według raportu CBOS (s.5) z 2019 roku 89 proc. młodych Polek w grupie wiekowej 18-24 lat deklarowało spożycie alkoholu. To zaledwie o jeden punkt proc. mniej od młodych Polaków. Nie oznacza to jednak, że młode kobiety piją tyle samo alkoholu, biorąc pod uwagę ilość.

Miller: kobiety piją o wiele mniej od mężczyzn

Do słów prezesa PiS w programie Gość Radia ZET odniósł się Leszek Miller. Europoseł podkreślił, że gdy spojrzymy na statystyki, to zobaczymy, że mężczyźni piją o wiele więcej alkoholu pod względem ilości.

Zdaniem Millera niechęć do rodzenia dzieci wśród młodych Polek wynika z przesłanek ekonomicznych i prawnych. Jako przykłady polityk przytoczył trudności z zatrudnieniem i urlopem macierzyńskim oraz niepewny dostęp do żłobków i przedszkoli.

Przeciętny Polak pije 11,7 l czystego alkoholu rocznie

W ubiegłym roku ukazał się raport „Preventing Harmful Alcohol Use” (tłum. na j. polski – „Przeciwdziałanie szkodliwemu spożywaniu alkoholu”), opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

Przeciętny mieszkaniec Polski (po przeliczeniu wódek, win, piw i innych napojów na czysty alkohol etylowy) wypija średnio 11,7 l alkoholu rocznie. Jest to równoznaczne z piciem 9,5 butelki piwa lub 2,4 butelki wina tygodniowo.

Dane OECD potwierdzają słowa Millera. Kobiety piją statystycznie ok. 3,3 razy mniej alkoholu niż mężczyźni. Przeciętny Polak konsumuje 18,4 l czystego alkoholu, natomiast przeciętna Polka 5,6 l rocznie.

PARPA: w 2021 roku wypiliśmy przeciętnie po 9,7 l alkoholu

Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co roku publikuje dane dotyczące spożycia napojów alkoholowych w Polsce w przeliczeniu na czysty alkohol. W 2021 roku Polacy wypili średnio po 9,7 l.

Ponadto PARPA wydała raport „Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce. Raport z badań kwestionariuszowych 2020 r.”. Dowiadujemy się z niego, że mężczyźni deklarują spożywanie średnio 8 l czystego alkoholu rocznie, natomiast kobiety – 2,2 l (s.19, tabela. 4-16). Oznacza to, że kobiety piją 3,6 razy mniej alkoholu.

Ponad połowa kobiet wypija co najwyżej 1,2 l alkoholu rocznie (56,8 proc.), w czasie gdy wśród mężczyzn takie spożycie zadeklarowało jedynie 16,4 proc. osób. Co więcej, co piąty mężczyzna spożywał ponad 12 l alkoholu, a kobiety w tej grupie stanowiły jedynie 1,7 proc. osób (s. 20, tabl. 4-19).

Kobiety piją nie tylko mniej, ale też rzadziej

Ze wspomnianego raportu PARPA wynika, że kobiety piją trzykrotnie rzadziej niż mężczyźni. Mężczyźni deklarowali, że piją alkohol – w jakiejkolwiek postaci – średnio 106 dni w roku, natomiast kobiety – 39 dni. Różnica ta wynika przede wszystkim z częstszego sięgania przez mężczyzn po piwo (s.14 tabl. 4-5).

Mężczyźni częściej sięgają również po napoje spirytusowe. Jedynie w przypadku win zauważymy przewagę kobiet (średnio 18 dni w roku w porównaniu do 9 dni w przypadku mężczyzn).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!