Strona główna Wypowiedzi Polska gospodarka przybliża się do wysoko rozwiniętych państw UE

Polska gospodarka przybliża się do wysoko rozwiniętych państw UE

Polska gospodarka przybliża się do wysoko rozwiniętych państw UE

Adam Gawęda

Prawo i Sprawiedliwość

Biorąc pod uwagę różnice w poziomie cen pomiędzy poszczególnymi krajami, można stwierdzić, że wartość produktu krajowego brutto Polski wyrażonego według parytetu siły nabywczej (…) wyniosła w 2021 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca aż 76,9% średniej dla Unii Europejskiej. 10 lat wcześniej wartość ta wynosiła zaledwie 65,6%. Widoczny jest zatem efekt doganiania państw wysoko rozwiniętych w Unii Europejskiej.

Posiedzenie Sejmu, 21.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 21.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Poziom PKB w przeliczeniu na mieszkańca wyniósł w 2021 roku w przypadku Polski 77 proc. średniej Unii Europejskiej.
  • W 2011 roku poziom PKB Polski w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosił 66 proc. średniej unijnej.
  • W tym czasie wzrost tego wskaźnika wśród większości największych unijnych gospodarek był wolniejszy, a w niektórych państwach doszło do spadków.
  • Na tej podstawie wypowiedź Adama Gawędy uznajemy za prawdziwą.

Polska coraz bliżej dogonienia wysoko rozwiniętych państw UE

Poseł Adam Gawęda podczas 59. posiedzenia Sejmu, które odbyło się 21 lipca 2022 roku, przedstawił stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok. Pod koniec swojego wystąpienia poseł wspomniał o tym, że między 2011 i 2021 rokiem wartość PKB w przeliczeniu na mieszkańca w Polsce zwiększyła się z 38,4 proc. średniej UE do ponad 46 proc.

Następnie Gawęda przywołał dane, według których wartość PKB wyrażonego według parytetu siły nabywczej w 2021 roku wyniosła na mieszkańca 76,9 proc. średniej dla UE i wskazał, że ten wskaźnik jeszcze 10 lat temu wynosił 65,6 proc., co wskazuje na doganianie państw wysoko rozwiniętych UE.

Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na mieszkańca

Eurostat w czerwcu br. opublikował analizę parytetu siły nabywczej (czyli wskaźnika poziomu różnic w cenach pomiędzy krajami) w Unii Europejskiej za rok 2021. Wykorzystane w tym celu zostały dwa wskaźniki: produkt krajowy brutto (PKB) oraz rzeczywista konsumpcja prywatna (AIC).

Poziom PKB w przeliczeniu na mieszkańca w przypadku Polski wyniósł w 2021 roku 77 proc. średniej Unii Europejskiej, co zapewniło Polsce 19. miejsce. Tuż za nami znalazły się Węgry, które wyprzedziliśmy tylko o 1 punkt proc. 

Polska w latach 2011–2021 notowała albo wzrosty, albo przynajmniej wartość PKB na jednego mieszkańca w stosunku do średniej UE nie spadała.

Jeszcze w 2011 roku poziom PKB Polski w przeliczeniu na mieszkańca wynosił 66 proc. średniej unijnej, przez co Polska zajmowała 24. miejsce (wśród 28 państw, w tym Wielkiej Brytanii).

Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na mieszkańca wśród państw UE

Najwyższy poziom PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2021 roku odnotował Luksemburg z poziomem 277 proc. średniej państw członkowskich UE. Za Luksemburgiem znalazły się Irlandia (220 proc.) i Dania (134 proc.).

Łącznie w 10 państwach PKB na mieszkańca było wyższe niż średnia unijna. Wśród nich w latach 2011–2021 tylko Irlandia zanotowała wyraźny wzrost (ze 131 do 220 proc.). W sześciu państwach (Holandii, Szwecji, Austrii, Niemczech, Finlandii i Francji) PKB na jednego mieszkańca w stosunku do średniej UE w tym czasie spadło. W Luksemburgu, Danii i Belgii wzrost wyniósł maksymalnie 5 punktów proc.

W 2021 roku wśród 17 państw z PKB na mieszkańca niższym od średniej unijnej najgorzej wypadła Bułgaria – drugi rok z rzędu z wynikiem 55 proc. Na nieco lepszych pozycjach znalazły się Grecja (65 proc.) i Słowacja (68 proc.).

Rzeczywista konsumpcja prywatna na osobę wśród państw UE

W 2021 AIC na osobę w przypadku Polski wyniosło 84 proc. średniej unijnej, co dało nam 17. miejsce w UE. Również w tym przypadku możemy mówić w ciągu ostatniej dekady o tendencji wzrostowej. W 2011 zajmowaliśmy 21. miejsce (wśród 28 państw).

Od 2011 roku wskaźnik polskiej rzeczywistej konsumpcji prywatnej w stosunku ani razu nie zanotował spadku.

Liderem jest ponownie Luksemburg, którego AIC na mieszkańca w 2021 roku stanowiło 146 proc. unijnej średniej. Na kolejnych miejscach znalazły się Dania (121 proc.) i Niemcy (120 proc.).

Na ostatnim miejscu znalazła się Bułgaria, gdzie wskaźnik rzeczywistej konsumpcji prywatnej wyniósł 63 proc. średniej. Drugie miejsce od końca zajęły ex aequo Węgry i Słowacja (70 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!