Strona główna Wypowiedzi Polska ze spadkiem PKB w II kwartale. Jak wypadamy na tle UE?

Polska ze spadkiem PKB w II kwartale. Jak wypadamy na tle UE?

Polska ze spadkiem PKB w II kwartale. Jak wypadamy na tle UE?

Katarzyna Lubnauer

Posłanka
Nowoczesna

(…) mamy spadek PKB kwartał do kwartału największy w Unii Europejskiej.

Sygnały Dnia, 18.08.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 18.08.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • PKB Polski w II kwartale 2022 roku zmniejszył się o 2,3 proc. względem I kwartału. To najsłabszy wynik wśród 21 sklasyfikowanych państw UE. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.
  • Według danych unijnych PKB Polski odnotował wzrost o 4,5 proc. (5,3 proc. według GUS) w stosunku do II kwartału 2021 roku. To mniej niż prognozowane 6 proc.
  • Z prognoz instytucji międzynarodowych i banków wynika, że w 2022 roku PKB Polski wzrośnie o przynajmniej 4 proc. względem 2021 roku.
  • Wiele prognoz wskazuje na wzrost w 2023 roku w granicach 1,5-2 proc. Kondycja polskiej gospodarki będzie zależna m.in. od sytuacji na europejskim rynku energetycznym.

Polski PKB wyhamowuje kwartał do kwartału

Jak co kwartał, Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) prezentuje wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej w państwach UE i strefie euro. Z najnowszego opracowania wynika, że w obu przypadkach PKB wzrósł o 0,6 proc. w stosunku do I kwartału 2022 roku.

Liderem zestawienia okazała się Holandia, której PKB zwiększył się o 2,6 proc. Wzrost powyżej 2 proc. odnotowano jeszcze w Rumunii (2,1 proc.). Na przeciwległym biegunie znalazła się Polska, która zanotowała spadek o 2,3 proc.

PKB zmniejszył się jeszcze w trzech państwach: Łotwie (-1,4 proc.), Litwie (-0,4 proc.) i Portugalii (-0,2 proc.). Należy podkreślić, że brakuje danych dla 6 państw UE: Estonii, Irlandii, Grecji, Chorwacji, Luksemburga i Malty.

Istnieje ryzyko technicznej recesji

Spadek PKB o 2,3 proc. w II kwartale względem I kwartału potwierdzają również wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ekonomiści ING oraz Crédit Agricole podkreślają, że istnieje prawdopodobieństwo spadku PKB także w III kwartale, co oznaczałoby stan tzw. technicznej recesji.

Nieco bardziej ostrożni są analitycy mBanku, którzy podkreślają, że lepszy obraz będzie widoczny pod koniec miesiąca. Wówczas GUS opublikuje opracowanie dotyczące struktury PKB.

Wzrost w stosunku do 2021 roku

Z drugiej strony dane Eurostatu pokazują, że PKB w Polsce wzrósł w II kwartale o 4,5 proc. (o 5,3 proc. według GUS) względem analogicznego okresu przed rokiem. Dało to Polsce 11. miejsce spośród 21 państw UE.

Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku PKB jest porównany do I kwartału 2021 roku – czyli okresu, w którym polska gospodarka odbijała się od kryzysu pandemicznego.

Ponadto analitycy podkreślają, że odnotowany wzrost był mniejszy, niż przewidywano. Zgodnie z konsensusem prognozowano wzrost 6 proc. Z kolei mBank przewidywał wzrost o 6,3 proc. Bardziej wyważony był Crédit Agricole, który przepowiadał wzrost o 5,4 proc.

W 2022 wyraźny wzrost. Co dalej?

Z dostępnych analiz wynika, że w 2022 roku gospodarka Polski zwiększy swój rozmiar. mBank obniża swoją prognozę z 4,6 do ok. 4 proc. Natomiast Polski Instytut Ekonomiczny zakłada, że wzrost wyniesie nieco ponad 4,5 proc. Najbardziej optymistyczna jest Komisja Europejska (5,2 proc.).

W ostatnim czasie wiele instytucji przewiduje spadek tempa wzrostu PKB w 2023 roku. Komisja Europejska szacuje, że gospodarka Polski wzrośnie o 1,5 proc. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wskazuje na wzrost o 1,8 proc. a Międzynarodowy Funduszy Walutowy – o 2 proc.

Dużo będzie zależeć od początkowych miesięcy 2023 roku. W obliczu nałożonych sankcji Rosja może nadal kontynuować szantaż gazowy. To z kolei może skutkować wzrostem cen tego surowca, a w skrajnym scenariuszu – jego niedoborem. Wówczas prognozy będą musieć ulec aktualizacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!