Strona główna Wypowiedzi Polski eksport na Wschód. Czy kryzys w Ukrainie zagraża naszej gospodarce?

Polski eksport na Wschód. Czy kryzys w Ukrainie zagraża naszej gospodarce?

Polski eksport na Wschód. Czy kryzys w Ukrainie zagraża naszej gospodarce?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

W latach największego kryzysu związanego z wojną w Donbasie (dwuletni okres 2014-2015) polski eksport na Ukrainę spadł o 30 proc., a eksport do Rosji o 37 proc. Obecnie Ukraina jest czwartym odbiorcą polskiego eksportu poza państwami UE (2,19 proc. udziału w całości eksportu)

Twitter, 27.01.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 27.01.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • 2015 roku eksport do Rosji zmalał o 37,2 proc. (w porównaniu do wyników z 2013 roku), natomiast w przypadku Ukrainy odnotowaliśmy spadek o 31 proc.
 • Według Rocznika Statystycznego GUS oraz statystyk SWAiD Ukraina jest dla Polski czwartym najważniejszym partnerem (spoza państw UE) pod względem eksportu. W 2021 roku handel z Ukrainą odpowiadał za 2,19 proc. całego polskiego eksportu.
 • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Konflikt w Ukrainie zaostrza się

W ukraińskim Donbasie od 2014 roku trwa konflikt zbrojny pomiędzy separatystami wspieranymi przez Federację Rosyjską a siłami ukraińskimi. 

Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, ponieważ w ostatnich dniach Rosja zaczęła gromadzić na granicy z Ukrainą swoje siły zbrojne – może to być nawet 120 tys. żołnierzy. Poparcie dla Kijowa wyrazili m.in. liderzy Francji i Niemiec. 

Zaostrzenie się wojny na Wschodzie mogłoby negatywnie wpłynąć na gospodarkę polską, jak i ukraińską. Janusz Piechociński na Twitterze przytoczył statystyki, według których ostatni kryzys (lata 2014–2015) odbił się na polski eksporcie – nasz handel z Ukrainą spadł o 30 proc., a z Rosją o 37 proc. Polityk zacytował również dane, według których Ukraina jest naszym czwartym partnerem handlowym (nie licząc państw UE).

W 2014 roku eksport na Wschód zauważalnie spadł

Główny Urząd Statystyczny udostępnia informacje na temat polskiego eksportu w ramach Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD). Znajdziemy tu statystyki dotyczące handlu zagranicznego z podziałem na konkretne państwa i lata.

Według SWAiD w 2013 roku polski eksport do Rosji stanowił 5,26 proc. całego naszego handlu zagranicznego i był wyceniony na 34 mld zł. Natomiast nasz handel z Ukrainą opiewał na 18 mld zł (2,78 proc. całego eksportu). Dane te potwierdza również „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2014” wydany przez GUS.

W 2014 rozpoczął się kryzys w Ukrainie. Odbiło się to wówczas na polskiej gospodarce – nasz eksport do Ukrainy spadł o 27,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wymianę handlową wyceniono na 13,1 mld zł. Zmniejszył się również nasz eksport do Rosji o 14 proc. (wyniósł 29,3 mld zł).

Powyższe dane potwierdza GUS w roczniku dotyczącym handlu zagranicznego.

Dalszy spadek w 2015 roku

Kolejny rok znów odbił się negatywnie na polskim eksporcie na Wschód. W 2015 roku handel z Rosją wyniósł już tylko 21,4 mld zł, co oznacza spadek o 26,9 proc. w porównaniu z rokiem 2014. Natomiast polski eksport do Ukrainy wyceniono na 12,4 mld zł, czyli o 5,3 proc. mniej niż w poprzednim roku. Dane te potwierdza rocznik GUS.

Oznacza to, że podczas kryzysu w Donbasie polski eksport do Rosji spadł łącznie o 37,2 proc. (z 34 mld zł do 21,4 mld zł), a handel z Ukrainą zmalał o 31 proc. (z 18 mld zł do 12,4 mld zł). 

Na podstawie danych GUS/SWAiD.

W 2016 roku sytuacja nieco się ustabilizowała, a stosunki handlowe z Rosją i Ukrainą zaczęły się poprawiać. Nasz eksport do Rosji wzrósł względem poprzedniego roku o 6 proc. i wyniósł łącznie 22,7 mld zł. Natomiast handel z Ukrainą zwiększył się o 21 proc. i przyniósł nam dochody na poziomie 15 mld zł. 

Wymiana handlowa z Ukrainą wróciła do poziomu sprzed kryzysu w Donbasie w 2017 roku i od tamtej pory systematycznie rośnie:

 • w 2017 roku: 18,1 mld zł,
 • w 2018 roku: 18,9 mld zł,
 • w 2019 roku: 21,3 mld zł,
 • w 2020 roku: 23,3 mld zł,
 • w 2021 roku (listopad): 26 mld zł.

Natomiast handel z Rosją do tej pory nie osiągnął poziomu sprzed 2013 roku, wynosząc:

 • w 2017 roku: 26,3 mld zł,
 • w 2018 roku: 28,7 mld zł,
 • w 2019 roku: 31,9 mld zł,
 • w 2020 roku: 31,7 mld zł,
 • w 2021 roku (listopad): 33,1 mld zł.

Ukraina to ważny partner handlowy Polski

Według opublikowanego przez GUS „Rocznika Statystycznego Handlu Zagranicznego 2021” handel zagraniczny z Ukrainą odpowiadał w 2020 roku za 2,2 proc. całego polskiego eksportu (23,3 mld zł). 

Na stronie SWAiD znajdziemy dane dotyczące roku 2021. Od stycznia do listopada nasz handel z Ukrainą został wyceniony na 26 mld zł. Stanowiło to 2,19 proc. całego eksportu w tym okresie., co potwierdza to słowa Janusza Piechocińskiego.

Pod względem wielkości obrotu handlu zagranicznego z Polską Ukraina znalazła się na 15. miejscu. Na podium uplasowały się: Niemcy (341 mld zł), Czechy (70,3 mld zł) i Francja (68,1 mld zł). 

Jednakże, gdy weźmiemy pod uwagę jedynie państwa spoza Unii Europejskiej, to stwierdzimy, że Ukraina jest naszym czwartym najważniejszym partnerem handlowym. Przed nią znalazły się jeszcze: Wielka Brytania (5,14 proc. całego eksportu), Rosja (2,79 proc.) i Stany Zjednoczone (2,63 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!