Strona główna Wypowiedzi Pomoc dla rolników w związku z wystąpieniem ASF

Pomoc dla rolników w związku z wystąpieniem ASF

Pomoc dla rolników w związku z wystąpieniem ASF

Marek Sawicki

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Ja pomogłem rolnikom w ramach de minimis. Nie są to odszkodowania za straty łowieckie, za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta. Są to odszkodowania dla gospodarstw położonych w rejonie ograniczeń ASF, a nie odszkodowania za straty łowieckie. Więc tych odszkodowań rolnicy mogą dochodzić i wiem, że kilkadziesiąt gospodarstw na drogę sądową wkroczyło (…)

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

decyzji wykonawczej komisji z dnia 18 lutego 2014 r. dotyczącej niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce ustanowione zostały obszary zakażone afrykańskim pomorem świń. W związku z tą decyzją Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.
Do 28 listopada 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o pomoc dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez dziki w związku z występowaniem ASF.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!