Czas czytania: około min.

Postępowanie dowodowe w Polsce

30.06.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Art.167 §1 Kodeksu postępowania karnego sprzed nowelizacji wchodzącej w życie 1 lipca 2015r. stanowi “Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art.416 albo z urzędu.”  Minister w swojej wypowiedzi porównał postępowania przygotowawcze i jurysdykcyjne. W przypadku tego pierwszego jego cele są zapisane w art. 297 §1 “Celem postępowania przygotowawczego jest(…) 4) wyjaśnienie okoliczności sprawy(…).” Cele postepowania jurysdykcyjnego są zapisane w dziale VIII- Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w art 366 §1 “Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy(…).”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub