Strona główna Wypowiedzi Pozew w trybie wyborczym

Pozew w trybie wyborczym

Pozew w trybie wyborczym

Marek Migalski

Podobno PO i DT nie pozwa @Piskorski_Pawel No to ja juz mam jasność co do tego, kto jest tu ok. Zwłaszcza, ze mogliby to załatwić w 24h.

— Marek Migalski (@mmigalski) kwiecień 28, 2014

 

Przypominam bowiem, ze jesteśmy w czasie kampanii, wiec wyrok musiałby zapaść w ciagu 24h. Taka okazja, zeby sie oczyścić, a tu nic….

— Marek Migalski (@mmigalski) kwiecień 28, 2014

 

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Tryb wyborczy wspomniany przez posła Marka Migalskiego wymaga spełnienia określonych przesłanek. Zgodnie z art. 74 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, tryb ten opiera się na legitymacji czynnej ze strony kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego lub pełnomocnika wyborczego zainteresowanego komitetu wyborczego. Tylko wskazane podmioty mogą wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym.

Stwierdzenie P. Piskorskiego, do którego odnosi się w swej wypowiedzi M. Migalski dotyczy Kongresu Liberalno-Demokratycznego (ewentualnie pośrednio Donalda Tuska) a nie konkretnego kandydata w wyborach do Parlamentu Europejskiego czy też działalności Platformy Obywatelskiej. Co za tym idzie bardzo wątpliwe byłoby dopuszczenie przez sąd takiego wniosku.

Art. 74. 1. Jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu prawa prasowego, materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:

1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;

2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;

3) nakazania sprostowania takich informacji;

4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;

5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone.

2. Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, którzy o terminie rozprawy zostali prawidłowo powiadomieni. Postanowienie kończące postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza wraz z uzasadnieniem osobie zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, i zobowiązanemu do wykonania postanowienia sądu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!