Czas czytania: około min.

Pozew w trybie wyborczym

02.05.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Tryb wyborczy wspomniany przez posła Marka Migalskiego wymaga spełnienia określonych przesłanek. Zgodnie z art. 74 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, tryb ten opiera się na legitymacji czynnej ze strony kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego lub pełnomocnika wyborczego zainteresowanego komitetu wyborczego. Tylko wskazane podmioty mogą wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym.

Stwierdzenie P. Piskorskiego, do którego odnosi się w swej wypowiedzi M. Migalski dotyczy Kongresu Liberalno-Demokratycznego (ewentualnie pośrednio Donalda Tuska) a nie konkretnego kandydata w wyborach do Parlamentu Europejskiego czy też działalności Platformy Obywatelskiej. Co za tym idzie bardzo wątpliwe byłoby dopuszczenie przez sąd takiego wniosku.

Art. 74. 1. Jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu prawa prasowego, materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:

1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;

2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;

3) nakazania sprostowania takich informacji;

4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;

5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone.

2. Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, którzy o terminie rozprawy zostali prawidłowo powiadomieni. Postanowienie kończące postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza wraz z uzasadnieniem osobie zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, i zobowiązanemu do wykonania postanowienia sądu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub