Strona główna Wypowiedzi Od kiedy Puszca Białowieska jest na liście UNESCO?

Od kiedy Puszca Białowieska jest na liście UNESCO?

Od kiedy Puszca Białowieska jest na liście UNESCO?

Ewa Sufin-Jacquemart

Prezeska zarządu Fundacji Strefa Zieleni
Partia Zieloni

W 1979 roku już wpisany kawałek Puszczy Białowieskiej i objęto tym statutem Światowego Dziedzictwa UNESCO i potem były okresy rozszerzenie, rzeczywiście w 2014 roku był ostatni okres rozszerzenia.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polska część Białowieskiego Parku Narodowego została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1979 roku na mocy decyzji 03COM XII.46. W 1992 roku decyzją 16COM XA dokonano rozszerzenia statusu obiektu o tereny przylegającego białoruskiego parku narodowego “Białowieżskaja Puszcza”.

W 2006 roku komitet UNESCO zachęcił w decyzji 30COM 7B.20 państwa strony, Polskę i Białoruś do dokonania przeglądu możliwości rozszerzenia statusu obiektu przyrodniczego o kolejne tereny.

W 2014 roku decyzją 38 COM8.B12 dokonano ostatniego rozszerzenia Puszczy Białowieskiej. Komitet Światowego Dziedzictwa przyjął, zgłoszony przez Polskę i Białoruś, wspólny wniosek o wpisanie obszaru Puszczy Białowieskiej, leżącej po obu stronach granicy, na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Starania trwały od 2008 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!