Strona główna Wypowiedzi Redukcja emisji do 2030 roku. Zalewska wprowadza w błąd

Redukcja emisji do 2030 roku. Zalewska wprowadza w błąd

Redukcja emisji do 2030 roku. Zalewska wprowadza w błąd

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Agencja Środowiska plus Rada Naukowa powiedziała, że nie damy radę z 55 do 2030 [czyli ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku – przyp. Demagog].

TikTok, 07.02.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

TikTok, 07.02.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Jeden z celów unijnej polityki klimatycznej zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku, w porównaniu do poziomu z 1990 roku.
 • Raport Europejskiej Agencji Środowiska w grudniu 2023 roku wskazał, że osiągnięcie celu jest możliwe, lecz wymaga większego wysiłku państw członkowskich. Oceniono, że realizacja celu jest „prawdopodobna, ale niepewna” (s. 16).
 • Z kolei Europejska Rada Naukowa ds. Zmian Klimatycznych w swojej publikacji z 2023 roku uważa, że przy pełnym wdrożeniu środków prawnych na poziomie unijnym i krajowym, UE powinna osiągnąć cel dotyczący redukcji emisji (s. 13).
 • Z opracowań Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Rady Naukowej ds. Zmian Klimatycznych płynie odmienny wniosek niż ten zaprezentowany przez Annę Zalewską. W związku z tym wypowiedź oceniamy jako fałsz.

Protesty rolników w UE

W Belgii na przełomie stycznia i lutego trwał protest rolników, którego kulminacyjnym momentem było pojawienie się ponad 1 tys. traktorów w Brukseli. Protestujący zablokowali ruch w stolicy podczas spotkania unijnych przywódców. 

Protest belgijskich rolników wynika z niezadowolenia z niektórych przepisów Europejskiego Zielonego Ładu, ale też polityki rolnej rządu krajowego. Na znak protestu manifestujący obrzucili jajkami budynek Parlamentu Europejskiego. 

Nie były to jedyne protesty, jakie odbywały się w krajach UE. Na ulice wyszli rolnicy zarówno w Europie Zachodniej, jak i Środkowo-Wschodniej. Protestujący wyrażali swój sprzeciw wobec taniego napływu zboża spoza państw Unii (np. z Ukrainy) oraz wobec unijnej polityki klimatycznej, która odbija się także na rolnictwie.

Zalewska: stop absurdalnej polityce klimatycznej

Wydarzenia te europosłanka Anna Zalewska skomentowała na forum Parlamentu Europejskiego 6 lutego 2024 roku. Dyskutowano wtedy o celu klimatycznym UE na rok 2040. Nagranie ze swojego wystąpienia Zalewska umieściła dwa dni później na TikToku.

Zdaniem Anny Zalewskiej obecna większość w PE nie rozumie postulatów rolników. Europosłanka wyraziła nadzieję, że nadchodzące wybory europejskie doprowadzą do zmiany układu sił [czas nagrania 0:00]. 

Zalewska w swoim niedawnym wpisie na X wyraziła pragnienie, aby nowa większość położyła kres „absurdalnej polityce klimatycznej”. Eurodeputowana w swoich pytaniach do Komisji Europejskiej określiła politykę klimatyczną UE jako „nierealne idee, tworzone latami przez komisarza Fransa Timmermansa i skupionych wokół niego środowisk”.

Podczas wystąpienia w europarlamencie powołała się na stanowiska Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Rady Naukowej ds. Zmian Klimatycznych. Obie te instytucje miały stwierdzić, że Unia Europejska nie da rady zrealizować jednego z głównych celów Europejskiego Zielonego Ładu [czas nagrania 0:20]. Jest nim ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku, w porównaniu do poziomu z roku 1990.

„Prawdopodobne, ale niepewne”

Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała w grudniu 2023 roku raport na temat realizacji założeń europejskiej polityki klimatycznej. Z opracowania EEA wynika, że realizacja 20 z 28 celów pozostaje nieprawdopodobna lub bardzo nieprawdopodobna (s. 7–8). W tej grupie nie znajduje się jednak cel, o którym mówiła Zalewska.

Agencja zaznacza, że ograniczenie emisji o 55 proc. do 2030 roku będzie wymagające. Niemniej obecny rozwój polityk zmierza do osiągnięcia celu. Plany przedstawione w marcu 2023 roku przez państwa członkowskie wskazują, że obecnie środki zapewniłyby redukcję emisji o 48 proc. (s. 15). Według wyliczeń Komisji Europejskiej aktualne środki przewidziane w krajowych planach pozwolą ograniczyć emisję o 51 proc.

„Tegoroczne prognozy mogą jednak nie w pełni odzwierciedlać obecne wysiłki państw członkowskich na rzecz realizacji niektórych środków w ramach pakietu »Fit for 55«, które to środki zostały przyjęte w 2023 roku. Państwa członkowskie są w trakcie aktualizacji swoich krajowych planów w zakresie energii i klimatu, co powinno doprowadzić do określenia dodatkowych środków redukcji emisji i przyczynić się do zniwelowania pozostałej luki między obecnymi prognozami a celem” – konkluduje Europejska Agencja Środowiska (s. 16).


EEA podkreśla, że państwa mają jeszcze przestrzeń do wprowadzenia modyfikacji, które zbliżą UE do osiągnięcia celu. Dlatego też agencja
uznała, że realizacja celu jest prawdopodobna, ale niepewna (s. 7). Jej zdaniem oznacza to, że odpowiedź na pytanie, czy cel zostanie zrealizowany, brzmi: „może tak”.

Naukowcy twierdzą, że cel jest możliwy do zrealizowania

Europejska Rada Naukowa ds. Zmian Klimatycznych (ESABCC) również nie stwierdziła, że Unii nie uda się osiągnąć celu redukcji emisji o 55 proc. Rada w czerwcu 2023 roku w publikacji na temat określenia unijnego celu klimatycznego na rok 2040 napisała, że:

„UE przyjęła niedawno kluczową reformę swoich przepisów dotyczących klimatu i energii poprzez szereg środków zaproponowanych w 2021 r. w ramach pakietu »Fit for 55«. Przy pełnym wdrożeniu na szczeblu unijnym i krajowym środki te powinny umożliwić UE osiągnięcie do 2030 roku celu redukcji emisji o co najmniej 55% w porównaniu z 1990 rokiem” (s. 13). 


Rada stoi na stanowisku, że 
założenia przyjęte przez UE są możliwe do realizacji. W jej opinii unijne prawodawstwo zostało na tyle zmienione, aby dostosować politykę UE do ograniczenia emisji o 55 proc. W tym kontekście ESABCC wymienia (s. 20) zmiany:

 • dyrektywie w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym włączenie działalności związanej z transportem morskim do EU ETS,
 • rozporządzeniu w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, 
 • rozporządzeniu w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa.

W odróżnieniu jednak od agencji rada nie podejmowała oceny, czy dotychczasowe działania państw członkowskich zmierzają w kierunku realizacji unijnego celu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!