Strona główna Wypowiedzi Robert Biedroń o przystępowaniu do strefy euro

Robert Biedroń o przystępowaniu do strefy euro

Robert Biedroń o przystępowaniu do strefy euro

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

To jest nie do zrobienia (chodzi o nie wprowadzenie euro – przyp. red.), ponieważ tutaj potrzebne jest referendum i potrzebna jest zmiana konstytucji, tutaj my dzisiaj nie mamy innej drogi, jak euro.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na podstawie artykuły Art. 227. Punkt 1. Konstytucji RP z 1997 r. wiemy, iż naszym bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski i to on ma wyłączne kompetencje w kwestii emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej, a także  to on odpowiada za wartość polskiego pieniądza. W związku z czym nie ma w naszej ustawie zasadniczej miejsca na uznanie kompetencji Europejskiego Banku Centralnego, który to ustana ogólny kurs waluty euro. Idąc dalej w prognozowaniu, nasz NBP byłby wówczas jedną z instytucji emisji pieniądza w unii walutowej. Z kolei Art. 235 punkt 6 mówi o konieczności zaakceptowania potencjalnych zmian w konstytucji- tutaj wprowadzenia euro i przeobrażeń polityki fiskalnej państwa z tym związanych, przez obywateli w referendum przy zwykłej większości partycypujących.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!