Czas czytania: około min.

Robert Biedroń o przystępowaniu do strefy euro

19.09.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie artykuły Art. 227. Punkt 1. Konstytucji RP z 1997 r. wiemy, iż naszym bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski i to on ma wyłączne kompetencje w kwestii emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej, a także  to on odpowiada za wartość polskiego pieniądza. W związku z czym nie ma w naszej ustawie zasadniczej miejsca na uznanie kompetencji Europejskiego Banku Centralnego, który to ustana ogólny kurs waluty euro. Idąc dalej w prognozowaniu, nasz NBP byłby wówczas jedną z instytucji emisji pieniądza w unii walutowej. Z kolei Art. 235 punkt 6 mówi o konieczności zaakceptowania potencjalnych zmian w konstytucji- tutaj wprowadzenia euro i przeobrażeń polityki fiskalnej państwa z tym związanych, przez obywateli w referendum przy zwykłej większości partycypujących.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub