Strona główna Wypowiedzi Rozdzielenie funkcji w wymiarze sprawiedliwości

Rozdzielenie funkcji w wymiarze sprawiedliwości

Rozdzielenie funkcji w wymiarze sprawiedliwości

Cezary Tomczyk

Poseł
Platforma Obywatelska

Rozdzieliliśmy [rząd PO-PSL] funkcję Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Pod koniec października 2009 roku ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1375), która weszła w życie z dniem 31 marca 2010 roku. Dzięki niej, na czele prokuratury staje Prokurator Generalny, powoływany przez Prezydenta RP na 6-letnią kadencję, wybrany spośród dwóch bezpartyjnych kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury. Do czasu wejścia w życie tej ustawy zwierzchnikiem prokuratury był Minister Sprawiedliwości.

Do uchwalenia ustawy i wprowadzenia jej w życie doszło w trakcie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, dlatego wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!