Strona główna Wypowiedzi Rozmieszczenie agencji wyspecjalizowanych Unii Europejskiej

Rozmieszczenie agencji wyspecjalizowanych Unii Europejskiej

Rozmieszczenie agencji wyspecjalizowanych Unii Europejskiej

Marek Sowa

Poseł
Platforma Obywatelska

Przypomnę, że jako jeden z największych krajów mamy tylko Frontex, a np. Belgia ma sześć lokalizacji (agencji UE – przyp. red.), Francja – cztery, Luksemburg – trzy, Włochy – dwie, Holandia – dwie, Hiszpania – pięć.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polska jest 6. największym krajem Unii Europejskiej pod względem powierzchni, zajmuje również 6. miejsce w UE, jeśli chodzi o liczbę ludności.

Zgodnie z danymi udostępnianymi przez Komisję Europejską, obecnie istnieją 33 agencje zdecentralizowane oraz 6 agencji wykonawczych. W Polsce swoją siedzibę ma jedna agencja UE – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX). Agencje są specjalnie wydzielonymi podmiotami od instytucji Unii Europejskiej, ich rolą jest wykonywanie określonych zadań w wąskim obszarze. Wyróżnia się:

– agencje zdecentralizowane (UE powołała te agencje do życia, aby mogły one realizować zadania naukowe i techniczne, które pomagają instytucjom UE we wdrażaniu polityk i podejmowaniu decyzji),

– agencje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (powierza się im bardzo konkretne zadania techniczne, naukowe lub w zakresie zarządzania w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej),

– agencje wykonawcze (ustanawiane na czas określony przez Komisję Europejską w celu zarządzania wybranymi zadaniami związanymi z programami UE),

– agencje i organy Euroatomu (utworzone do osiągnięcia celów określonych w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej).

zrzut-ekranu-2018-04-20-o-18-27-07

*z powodu Brexitu z Londynu do Amsterdamu przenosi się Europejska Agencja Leków (EMA)

**z powodu Brexitu z Londynu do Paryża przenosi się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

 

 

Share The Facts
Marek Sowa
poseł Nowoczesnej

 

Przypomnę, że jako jeden z największych krajów mamy tylko Frontex, a np. Belgia ma sześć lokalizacji (agencji UE – przyp. red.), Francja – cztery, Luksemburg – trzy, Włochy – dwie, Holandia – dwie, Hiszpania – pięć.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!