Strona główna Wypowiedzi Rozwój polskiej wsi i rolnictwa – na co mogą liczyć rolnicy?

Rozwój polskiej wsi i rolnictwa – na co mogą liczyć rolnicy?

Rozwój polskiej wsi i rolnictwa – na co mogą liczyć rolnicy?

Marek Sawicki

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Jeszcze raz podkreślam, my musimy wspólnie – ministerstwo, organizacje rolnicze i agencja – jak najszybciej poinformować rolników o tym, jakie są możliwości. A przypomnę, 42,5 mld euro do zagospodarowania w najbliższych 6 latach. Ten, kto dobrze przygotuje wniosek, to zamiast dostać kwotę podstawową w płatnościach bezpośrednich 184 euro, może uzyskać 700.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie ARiMR w latach 2014-2020 na rozwój polskich wsi i rolnictwa jest do dyspozycji 42,4 mld euro. Na tę kwotę składają się środki ze Wspólnej Polityki Rolnej: płatności bezpośrednie (23,7 mld euro), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,5 mld euro, w tym 8,6 mld euro budżetu UE) oraz środki z polityki spójności (5,2 mld euro).

Faktycznie, minimalna kwota płatności bezpośredniej to 184 euro/ha (obejmuje jednolitą płatność obszarową oraz tzw. greening, czyli płatność za zazielenienie). Do tego należy dodać wsparcie związane z wielkością gospodarstwa (przysługuje podmiotom od 3,01 ha do 30 ha) – przeciętnie 41 euro/ha. Rolnicy będą mogli również doliczyć dodatek związany z produkcją, w przypadku chmielu w województwach wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim jest to aż 480 euro/ha. Wyższą płatność otrzymają także młodzi rolnicy, o 62 euro/ha.

Zatem, zakładając, że “dobrze przygotowany wniosek” oznacza najkorzystniejsze warunki (czyli takie jak wyżej wymienione), jedno gospodarstwo może liczyć na wsparcie: 184 + 41 + 480 + 62 = 767 euro/ha.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!