Strona główna Wypowiedzi Ryszard Czarnecki o funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej

Ryszard Czarnecki o funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej

Ryszard Czarnecki o funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej

Ryszard Czarnecki

Donald Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej, funkcja prezydenta była w projekcie konstytucji europejskiej.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Zarówno w obowiązujących obecnie dokumentach: Traktat o UE i Traktat o funkcjonowaniu UE (artykuł 15), jak i w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy (artykuł I-22) istnieją zapisy, mówiące że na czele Rady Europejskiej stoi jej Przewodniczący. Ponadto funkcje i sposób wyboru Przewodniczącego są takie same w obydwu dokumentach.

Przewodniczący wybierany jest na 2,5-roczną kadencję kwalifikowaną większością głosów. Do jego zadań należy koordynacja pracy Rady Europejskiej, zdawanie relacji przed Parlamentem, a także reprezentacja UE na zewnątrz.

Źródłem nieporozumień mogą być różnice językowe między tymi dokumentami. “Przewodniczacy RE” jest figuruje jako “President of the European Council” (wersja angielska), “Der Präsident des Europäischen Rates” (wersja niemiecka), “El Presidente del Consejo Europeo” (wersja hiszpańska) lub też “Le président du Conseil européen” (wersja francuska).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy