Rządowy program pomocy humanitarnej dla Syrii

19.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na początku marca bieżącego roku Premier Beata Szydło zapowiedziała,  realizację wspólnego projektu pomocy humanitarnej dla Syrii ze Stowarzyszeniem “Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Rząd zadecydował o przekazaniu 1,5 mln zł na odbudowę syryjskich szpitali, domów i szkół.

Premier poinformowała, że w roku 2016 pomoc dla ofiar wojny w Syrii wyniosła w sumie 46 mln złotych. Według zapowiedzi rządu, łączna kwota przeznaczona na pomoc humanitarną dla tego regionu będzie w tym roku jeszcze wyższa.

Drugą kwestią poruszoną w wypowiedzi było przeznaczenie pieniędzy na remont restauracji znajdującej się w Starym Domu Poselskim. Według informacji na temat planowanych inwestycji, opublikowanych przez Kancelarię Sejmu, orientacyjna wartość “Remontu sali restauracyjnej i przyległych pomieszczeń w bud. «K»” to 1 626 000 zł.

Przetarg na “Remont pomieszczeń w budynkach Kancelarii Sejmu” został ogłoszony 5 maja 2017r. Oferenci mają czas na składanie propozycji do 29 maja 2017r.

Wspomniana powyżej inwestycja jest częścią szerszego projektu odnowy budynków Kancelarii. Oprócz tego zaplanowano między innymi: przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Ludnej 4A, wydzielenie dodatkowego pomieszczenia w budynku “J” z przeznaczeniem na salę konferencyjną, remont posadzek oraz adaptację pomieszczeń Straży Marszałkowskiej. Szacowany koszt wszystkich planowanych robót budowlanych to około 35 milionów zł.

W związku z potwierdzeniem wysokości obu sum wypowiedź została uznana za prawdziwą. Warto natomiast zauważyć, że wydatki Kancelarii Sejmu stanowią część budżetu państwa, a zatem w procesie ich planowania wiodącą rolę odgrywa parlament, a nie rząd, tak jak sugerowałaby to wypowiedź pana posła.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.