Strona główna Wypowiedzi Rzeszów najbardziej zielonym miastem w Polsce? Nie do końca

Rzeszów najbardziej zielonym miastem w Polsce? Nie do końca

Rzeszów najbardziej zielonym miastem w Polsce? Nie do końca

Konrad Fijołek

Prezydent Rzeszowa
Rozwój Rzeszowa

Nasze miasto [Rzeszów – przyp. Demagog] pod względem powierzchni ogólnej zieleni w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyraźnie wyprzedza pozostałe miasta wojewódzkie. Zajmuje również 1. miejsce pod względem udziału terenów zieleni w ogólnej powierzchni miasta.

Facebook, 01.03.2024

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Facebook, 01.03.2024

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Rzeszów nie zajmuje pierwszego miejsca pod względem „powierzchni ogólnej zieleni”. Z danych GUS wynika, że w przeliczeniu na mieszkańca więcej terenów zieleni jest w Poznaniu i w Olsztynie. Pod względem ogólnej powierzchni terenów zieleni lepszy od Rzeszowa jest Olsztyn.
 • Jak wynika z publikacji Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, to miasto ma najwięcej parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Bank Danych Lokalnych wskazuje, że Rzeszów ma też największy udział tych terenów w ogólnej powierzchni miasta. To jednak tylko część terenów zieleni.
 • Konrad Fijołek wyolbrzymia pozycję Rzeszowa na tle innych miast i przedstawia fakty na temat części terenów zieleni, jakby dotyczyły one wszystkich takich terenów. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako manipulację.

Kampania samorządowa trwa

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, 7 kwietnia 2024 roku odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. W związku z tym w kraju trwają lokalne kampanie wyborcze.

Swoją kampanię prowadzi m.in. Konrad Fijołek prezydent Rzeszowa, wybrany w 2021 roku po rezygnacji poprzedniego włodarza. Jednym z tematów, który w swojej kampanii poruszył Fijołek, jest kwestia terenów zielonych w Rzeszowie.

Tereny zieleni a tereny zielone

Na potrzeby poniższej analizy rozróżnijmy najpierw pojęcie „tereny zielone” i „tereny zieleni”.

Tereny zieleni definiuje ustawa o ochronie przyrody. Czytamy w art. 5 pkt 21, że tereny zieleni to: „Tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym [wytłuszczenia – Demagog]”. Tereny zieleni podlegają ochronie władz lokalnych lub państwowych.

Natomiast tereny zielone to pojęcie szersze. Pod tym terminem kryją się nie tylko tereny zieleni, lecz także inne niekoniecznie dostępne publicznie tereny pokryte roślinnością. Mogą to być np. ogródki działkowe lub ogrody prywatne.

Raport GUS o zieleni w Rzeszowie jest źródłem wypowiedzi

Prezydent Rzeszowa powołał się na opracowanie rzeszowskiego oddziału Głównego Urzędu Statystycznego, które przedstawia Rzeszów jako najbardziej zielone miasto wojewódzkie.

Jak wynika z opracowania, parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej zajmowały powierzchnię 1,7 tys. ha, a lasy gminne: 9 ha. Po przeliczeniu oznacza to, że na 1 mieszkańca w 2022 roku przypadać miało 84,6 m2 terenów zieleni.

Autorzy podkreślili także, że ogólna powierzchnia terenów zieleni w Rzeszowie zmniejszyła się o 42,39 ha, czyli o 2,5 proc. względem roku 2021.

Najwięcej terenów zieleni na osobę w Rzeszowie? Nie do końca

Jeśli spojrzymy na dane dla miast wojewódzkich, dotyczące wielkości powierzchni parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej na 1 mieszkańca, to zobaczymy, że na pierwszym miejscu rzeczywiście był Rzeszów z wynikiem 84,2 m2 na mieszkańca. Na drugim miejscu znalazł się Gorzów Wielkopolski z wynikiem 34 m2 na osobę. 

Należy pamiętać, że parki, zieleńce i tereny osiedlowe to tylko część terenów zieleni ujętych w definicji

Dane o powierzchni terenów zieleni ogółem pokazują inny wniosek

Weźmy zatem pod uwagę powierzchnię terenów zieleni ogółem na 1 mieszkańcato właśnie o tym kryterium wspomniał Konrad Fijołek. W tej kategorii Rzeszów odnotował wynik 99,9 m2 na osobę i znalazł się na drugim miejscu za Olsztynem, w którym na mieszkańca przypadało 118,3 m2 terenów zieleni.

W tej kategorii tuż za Rzeszowem – z różnicą znacznie mniejszą niż w pierwszym przypadku – znalazły się miasta: Szczecin (91,9 m2/osobę) oraz Poznań (81,1 m2/osobę).

Rzeszów ma najwięcej terenów zieleni? Inne miasta mają ich więcej

Prezydent Fijołek twierdzi także, że Rzeszów zajmuje 1. miejsce pod względem udziału terenów zieleni w ogólnej powierzchni miasta. Podobnie jak w przypadku opisanym wyżej, nie jest to do końca prawda.

Jeśli spojrzymy na udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem, to zauważymy, że wynosił on 12,9 proc. Był to najlepszy wynik wśród miast wojewódzkich. Następne miejsce zajęły miasta: Warszawa i Wrocław z wynikiem 6,4 proc., czyli 2 razy mniejszym.

Jednak z zebranych przez nas danych obecnych w Bazie Danych Lokalnych GUS wynika, że gdy spojrzymy na udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem, to Rzeszów nie zajmuje pierwszego miejsca.

Największą powierzchnię ogółem zajmują tereny zieleni w Olsztynie (22,53 proc.), na drugim miejscu znalazł się Poznań (16,76 proc.) a na trzecim – Rzeszów (15,27 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!