Strona główna Wypowiedzi Siły Zbrojne RP w misjach zagranicznych NATO

Siły Zbrojne RP w misjach zagranicznych NATO

Siły Zbrojne RP w misjach zagranicznych NATO

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników, bo nasze wojsko jest obecne również na Łotwie, jest obecne w Rumunii.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z Postanowieniami Prezydenta RP z dnia 29 grudnia 2017 roku w Republice Łotewskiej i w Rumunii do dnia 30 czerwca 2018 roku będą obecne dwa polskie kontyngenty wojskowe w ramach sił Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W związku z tym wypowiedź ministra M. Błaszczaka uznajemy za prawdziwą.

Minister M. Błaszczak, opowiadając o szansach Polski na stałą obecność wojsk USA w Polsce, stwierdził, że ważnym argumentem w negocjacjach z USA są liczne akty solidarności Polski z jej sojusznikami w ramach NATO. Jako przykład, podał obecność Sił Zbrojnych RP w Łotwie i Rumunii.

Decyzja o zorganizowaniu wzmocnionej Wysuniętej Obecności wojsk sojuszu (ang. enhanced forward presence) zapadła podczas Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Wzmocniona Wysunięta Obecność NATO to 4 wielonarodowe grupy bojowe obecne w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Wojska polskie obecne są właśnie na Łotwie, w ramach grupy bojowej pod przewodnictwem Kanady. Ponadto, podczas warszawskiego szczytu NATO postanowiono o zorganizowaniu grup bojowych dostosowanej Wysuniętej Obecności (ang. tailored forward presence) w Rumunii i Bułgarii, które również wspiera Polska.

27 kwietnia 2017 roku Prezydent postanowił o użyciu PKW w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO w Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej i Republice Litewskiej. Misja ta początkowo miała trwać od 1 maja do 31 grudnia 2017 roku, jednak 29 grudnia 2017 roku okres użycia PKW został przedłużony do 30 czerwca 2018 roku. PKW Łotwa liczy obecnie 170 żołnierzy 9. Brygady Kawalerii Pancernej wraz z plutonami logistycznymi

Również 27 kwietnia 2017 roku Prezydent RP wydał postanowienie  o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii. Podobnie jak misja w państwach bałtyckich, PKW w Rumunii miało działać w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017 roku. Jednak postanowieniem z 29 grudnia 2017 roku Prezydent przedłużył obecność PKW do 30 czerwca 2017 roku. Obecnie PKW Rumunia liczy ok. 230 żołnierzy z 7. batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich, uzupełniony specjalistami z innych jednostek oraz instytucji.

Misje w Łotwie i Rumunii nie są jedynymi misjami NATO w których czynny udział biorą Polskie Siły Zbrojne. Od przełomu czerwca i lipca 1999 roku polscy żołnierze obecni są w Kosowie w ramach operacji Joint Guardian. Ponadto jeden z Polskich Kontyngentów Wojskowych  od 1 stycznia 2015 roku działa w Islamskiej Republice Afganistanu jako część misji Resolute Support. Wart wspomnienia jest również udział polskich Sił Powietrznych w prowadzonej od 2004 roku misji Baltic Air Policing, pomagającej utrzymać integralność przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Prowadzenie misji jest przekazywane regularnie różnym państwom NATO. Polska przewodziła jej już sześciokrotnie, z czego ostatni raz od początku maja do końca sierpnia 2017 roku.

 

 

Share The Facts
Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej

 

Jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników, bo nasze wojsko jest obecne również na Łotwie, jest obecne w Rumunii.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!