Strona główna Wypowiedzi Robert Biedroń o Konwencji ws. kobiet

Robert Biedroń o Konwencji ws. kobiet

Robert Biedroń o Konwencji ws. kobiet

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

[przegłosowanie konwencji] To nie jest sukces, pani redaktor. To jest standard, który dzisiaj, jak pani pojedzie do jakiegokolwiek europejskiego kraju,(…) naprawdę…

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Rada Europy liczy 47 członków, a sygnatariuszami konwencji jest 37 państw będących jej członkami.  Według  art. 75 ust. 3 konwencji jej wejście w życie uzależnione zostało od jej ratyfikacji przez minimum 10 sygnatariuszy (w tym przynajmniej 8 państw członkowskich RE). Szesnastu członków Rady Europy  ratyfikowało konwencję, w związku z czym obowiązuje ona tylko i wyłącznie na ich terytorium zgodnie z art. 75 ust. 2 owej konwencji. Reasumując konwencja obowiązuje jedynie w 16 państwach Rady Europy i jej obowiązywanie nie stanowi standardu w jakimkolwiek europejskim kraju.

Dodatkowo należy uwzględnić fakt, że zgodnie z art. 80 ust. 1. każda ze stron (każde z państw) może w dowolnym czasie wypowiedzieć konwencję, w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy. W powiązaniu z art. 75 konwencji oznacza to, że w przypadku jej wypowiedzenia skutkującego zmniejszeniem wymaganej liczby ratyfikacji (10 sygnatariuszy w tym przynajmniej 8 państw członkowskich RE) owa konwencja przestaje obowiązywać.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!