Czas czytania: około min.

Status uchodźcy w Konwencji Genewskiej

15.07.2017 godz. 21:08

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W samej Konwencji Genewskiej z 1951 r. nie ma definicji uchodźcy. Ta pojawia się dopiero w protokole dodatkowym z Nowego Jorku z 1967 r.

Z treści Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 roku dotyczącej statusu uchodźców i dołączonego doń Protokołu Nowojorskiego z 31 stycznia 1967 roku wynika, iż „uchodźcą jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i – z powodu tych obaw – nie chce lub nie może do tego kraju powrócić”.

Konwencja przyznaje uchodźcom szereg praw, m.in. prawo do sądów czy prawo do pracy na tych samych warunkach, jak autochtoni. “Uchodźcy będą traktowani w taki sam sposób, jak obywatele”

Imigrant albo migrant to osoba, która opuszcza swój kraj po to by poprawić jakość swojego życia – w celu znalezienia lepszej pracy, szkoły albo by dołączyć do członków rodziny.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.