Strona główna Wypowiedzi Status uchodźcy w Konwencji Genewskiej

Status uchodźcy w Konwencji Genewskiej

Status uchodźcy w Konwencji Genewskiej

Krzysztof Żuk

Prezydent Lublina
Platforma Obywatelska

Uchodźca musi uciekać ze swojego kraju ze względu na wojnę czy dyskryminację i ma prawo – na mocy Konwencji Genewskiej, starać się o opiekę w kraju, w którym ma poczucie bezpieczeństwa.

lublin.onet.pl, 14.07.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

lublin.onet.pl, 14.07.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W samej Konwencji Genewskiej z 1951 r. nie ma definicji uchodźcy. Ta pojawia się dopiero w protokole dodatkowym z Nowego Jorku z 1967 r.

Z treści Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 roku dotyczącej statusu uchodźców i dołączonego doń Protokołu Nowojorskiego z 31 stycznia 1967 roku wynika, iż „uchodźcą jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i – z powodu tych obaw – nie chce lub nie może do tego kraju powrócić”.

Konwencja przyznaje uchodźcom szereg praw, m.in. prawo do sądów czy prawo do pracy na tych samych warunkach, jak autochtoni. “Uchodźcy będą traktowani w taki sam sposób, jak obywatele”

Imigrant albo migrant to osoba, która opuszcza swój kraj po to by poprawić jakość swojego życia – w celu znalezienia lepszej pracy, szkoły albo by dołączyć do członków rodziny.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!