Czas czytania: około min.

Statut Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

20.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk/ Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Tomasza Rzymkowskiego dotyczy treści statutu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ). W skład tej organizacji mogą wejść Rady Sądownictwa oraz instytucje o podobnym charakterze funkcjonujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Warunkiem członkostwa jest, zgodnie z art. 6 statutu ENCJ, pełna niezależność i niezawisłość jednostek od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

W tym samym artykule, w ust. 4, przedstawiono procedurę wykluczenia członka z organizacji:

Zarządowi przysługuje prawo wniesienia wniosku o usunięcie członka ze Stowarzyszenia w przypadku popełnienia przezeń poważnych naruszeń w odniesieniu do celów i zadań Stowarzyszenia, o których mowa powyżej w art. 3 i 4. Zarząd zobowiązany jest do umożliwienia danemu członkowi przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. Decyzję o wydaleniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością trzech czwartych głosów członków obecnych na danym posiedzeniu.

W treści statutu nie ma jednak zapisów właściwych dla procedury zawieszenia członka organizacji.

Tomasz Rzymkowski podaje prawidłowe informacje związane ze statutem ENCJ, dlatego jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Tomasz Rzymkowski
Poseł Kukiz’15

 

Statut Europejskiej Sieci nie przewiduje instrumentu zawieszenia członkostwa w tej organizacji; przewiduje możliwość wykluczenia.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub