Strona główna Wypowiedzi Statut Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

Statut Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

Statut Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

Tomasz Rzymkowski

Prawo i Sprawiedliwość

Statut Europejskiej Sieci nie przewiduje instrumentu zawieszenia członkostwa w tej organizacji; przewiduje możliwość wykluczenia.

Polskie Radio Program I, 18.09.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 18.09.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Tomasza Rzymkowskiego dotyczy treści statutu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ). W skład tej organizacji mogą wejść Rady Sądownictwa oraz instytucje o podobnym charakterze funkcjonujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Warunkiem członkostwa jest, zgodnie z art. 6 statutu ENCJ, pełna niezależność i niezawisłość jednostek od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

W tym samym artykule, w ust. 4, przedstawiono procedurę wykluczenia członka z organizacji:

Zarządowi przysługuje prawo wniesienia wniosku o usunięcie członka ze Stowarzyszenia w przypadku popełnienia przezeń poważnych naruszeń w odniesieniu do celów i zadań Stowarzyszenia, o których mowa powyżej w art. 3 i 4. Zarząd zobowiązany jest do umożliwienia danemu członkowi przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. Decyzję o wydaleniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością trzech czwartych głosów członków obecnych na danym posiedzeniu.

W treści statutu nie ma jednak zapisów właściwych dla procedury zawieszenia członka organizacji.

Tomasz Rzymkowski podaje prawidłowe informacje związane ze statutem ENCJ, dlatego jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Tomasz Rzymkowski
Poseł Kukiz’15

 

Statut Europejskiej Sieci nie przewiduje instrumentu zawieszenia członkostwa w tej organizacji; przewiduje możliwość wykluczenia.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!