Strona główna Wypowiedzi Straty w polskiej armii?

Straty w polskiej armii?

Straty w polskiej armii?

Paweł Kukiz

Poseł
Kukiz'15

33 tys. szeregowców, którzy odchodzą, którzy chcą odchodzić z wojska?

 

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Paweł Kukiz prawdopodobnie nawiązuje do analizy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, według której “z polskiej armii w latach 2016-2022 odejdzie ponad 34 tysiące szeregowych.”

 

Odejście z pracy takiej ilości szeregowych nie jest jednak związane z ich preferencjami, czy chęciami, a z wygasaniem umów, które szeregowi zawodowi podpisywali w miarę profesjonalizacji polskiej armii. Zgodnie z nimi, szeregowi mogą zajmować to stanowisko maksymalnie przez okres 12 lat i na taki okres podpisywali kontrakty z Siłami Zbrojnymi RP. Pierwsze odejścia związane z 12-letnim stażem rozpoczęły się w roku 2011.

 

Zgodnie z danymi Departamentu Kadr MON liczba odejść w latach 2016-2026 związana z wygasaniem 12-letnich kontraktów będzie się kształtowała następująco:

Należy zauważyć że odchodzenie z wojska żołnierzy jest procesem naturalnym, który jest kompensowany przyjmowaniem na służbę nowych. W latach 2010-2013 liczba odejść z korpusu szeregowych kształtowała się na poziomie 899-2016 żołnierzy rocznie, natomiast liczba przyjęć na poziomie 3542-6250 żołnierzy rocznie. Zgodnie z dotychczasowymi danymi, pomimo znaczącej liczby odejść z korpusu szeregowych, ilość nowych chętnych przewyższała ilość odchodzących żołnierzy. Co więcej, część żołnierzy którzy decydują się na odejście, lub którym kończą się 12-letnie kontrakty pozostaje w Siłach Zbrojnych, awansując na stanowiska podoficerskie, lub oficerskie.

 

Wypowiedź Pawła Kukiza należy zatem uznać za manipulację. Faktycznie, w najbliższych latach ok. 34 tys. szeregowych będzie musiało odejść z Korpusu Szeregowych. Nie jest to jednak związane z ich preferencjami, a z wygasaniem 12-letnich kontraktów które podpisali wstępując do Korpusu. Odpływ szeregowych był do tej pory skutecznie rekompensowany przyjmowaniem nowych żołnierzy na służbę, więc należy domniemywać że po uwzględnieniu zatrudnienia nowych żołnierzy nie grozi nam istotny spadek liczby szeregowych. Co więcej, część szeregowców technicznie „odchodzących” ze służby pozostanie w Siłach Zbrojnych, po przeniesieniu na wyższe stanowiska podoficerskie i oficerskie.

 

Ze względu na brak ogólnodostępnych źródeł pierwotnych, w przypadku tej analizy zmuszeni byliśmy bazować na przytaczanych fragmentach analiz publikowanych w źródłach prasowych – które zasadniczo publikowane były jako cytaty, w tożsamej formie wśród różnych publikacji.

Zwróciliśmy się do Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Obrony Narodowej o stosowne oświadczenia i wspomnianą analizę. W wypadku otrzymania tychże, fact-check zostanie zedytowany i wzbogacony o uzyskane informacje.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!