Strona główna Wypowiedzi Tomasz Leśniak o nakładach na edukację

Tomasz Leśniak o nakładach na edukację

Tomasz Leśniak o nakładach na edukację

Tomasz Leśniak

Świadczy o tym przede wszystkim niski poziom nakładów na edukację (około 2,5% PKB przy średniej unijnej na poziomie 5% PKB).

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Średni poziom nakładów na edukację w przeliczeniu na PKB w Unii Europejskiej rzeczywiście wynosi nieco ponad 5% (5,25% zdaniem Eurostatu). Prawdą jest także to, iż nakłady w Polsce są niższe niż śrenia unijna, nie jest to jednak rożnica tak dramatyczna, gdyż wydatki na edukację oscylują koło 5%, w 2010 roku wynosiły 5,2% PKB (średnia w całej Unii wynosiła wtedy 5,4% PKB).

 

źródła:

 

http://forsal.pl/artykuly/806032,ile-panstwa-unii-europejskiej-wydaja-na-edukacje-w-relacji-do-pkb-wykres-dnia.html

http://www.indexmundi.com/facts/indicators/se.xpd.totl.gd.zs/map/europe

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/978-92-9201-242-7/EN/978-92-9201-242-7-EN.PDF

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Expenditure_on_educational_institutions,_2005_and_2010_(1)_YB14.png

http://www.monitor.edu.pl/newsy/niskie-naklady-na-edukacje-w-polsce-raport-oecd.html

http://www.indexmundi.com/facts/poland/public-spending-on-education

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!