Strona główna Wypowiedzi Transport w Kancelarii Premiera

Transport w Kancelarii Premiera

Transport w Kancelarii Premiera

Cezary Tomczyk

Poseł
Platforma Obywatelska

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów dlatego że mamy podpisaną umowę ryczałtową na transport.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z odpowiedzią jaką otrzymaliśmy w dniu 17.08.2015 r. od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wniosek o dostęp do informacji publicznej, urząd zawarł w dniu 02.04.2015 r. umowę o świadczenie usług z zakresu przewozu z Centrum Usług Wspólnych – jednostką budżetową odpowiedzialną za sprawną obsługę KPRM m.in. w  zakresie zapewnienia obsługi transportowej.

Jak stanowi wstęp przed zasadniczą treścią umowy:

Strony zawierając niniejszą umowę mają na względzie, że:

– zasadniczym celem istnienia CUW jest realizacja zadań publicznych na potrzeby KPRM oraz wykonywanie zadań centralnego zamawiającego,

– CUW jest podmiotem podległym KPRM i z tego tytułu KPRM zlecając usługi CUW nie stosuje przepisów o zamówieniach publicznych,

– umowa po okresie jej obowiązywania będzie podlegała przedłużeniu z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń ze współpracy stron„.

W umowie ustalona jest zryczałtowana opłata za świadczoną usługę:

Za świadczenie przewozu CUW otrzymywać będzie miesięczny ryczałt w wysokości 270.000 tysięcy zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych)„.

W związku z tym wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Poniżej przedstawiamy otrzymaną umowę i aneks:

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!