Strona główna Wypowiedzi Ukraińskie dzieci z pierwszeństwem do żłobka? To nieprawda

Ukraińskie dzieci z pierwszeństwem do żłobka? To nieprawda

Ukraińskie dzieci z pierwszeństwem do żłobka? To nieprawda

Karolina Pikuła

Konfederacja

Mówię teraz o pomocy militarnej, a można przy tym łatwo przejść do pomocy, do przywilejów, które rozdaliśmy Ukrainie, (…) chociażby 20 proc. miejsc w żłobku najpierw dla Ukraińców. Dlaczego matka polska ma być degradowana względem obywatela obcego kraju?

Konkrety i opinie,  17.07.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Konkrety i opinie,  17.07.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Na mocy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z 12 marca 2022 roku tymczasowo zostały zmienione przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych.
 • Specustawa ustanowiła mniej rygorystyczne przepisy pozwalające utworzyć żłobki dla dzieci ukraińskich uchodźców w warunkach, które nie spełniały dotychczasowych standardów.
 • W żłobkach zapewniających opiekę dzieciom ukraińskich uchodźców zniesiono także limit dzieci przypadających na jednego opiekuna w placówkach, tak aby móc przyjąć więcej podopiecznych.
 • Prawo nie przewiduje przeznaczenia określonej puli miejsc w żłobkach dla dzieci z Ukrainy.
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaznacza w odpowiedzi dla Demagoga, że nie istnieją przepisy mówiące o tym, że 20 proc. miejsc opieki w żłobkach  przypada w pierwszej kolejności dzieciom z Ukrainy.
 • W związku z tym wypowiedź oceniamy jako fałsz.

80. rocznica rzezi wołyńskiej. Powrót antyukraińskiej dezinformacji

W lipcu br. miały miejsce dwa ważne wydarzenia, które dotyczyły relacji Warszawa – Kijów. 11 lipca przypadła 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Tego samego dnia rozpoczął się szczyt NATO w Wilnie.

W związku z powyższym w debacie publicznej na nowo ożywiła się dyskusja dotycząca relacji polsko-ukraińskich. W dyskusji nie zabrakło tematów polaryzujących. Jedną z pojawiających się narracji było rzekome nadmierne uprzywilejowanie ukraińskich uchodźców. Na ten temat nie brakuje dezinformacji. Przykładem jest wypowiedź Karoliny Pikuły.

Ukraińskie dzieci mają lepiej?

Podczas transmisji programu „Konkrety i opinie” w lokalnej TVP 3 Rzeszów jedna z działaczek Konfederacji – Karolina Pikuła – zaczęła krytykować polski rząd, który według niej za bardzo angażuje się w pomoc Ukrainie. Wśród zarzutów Pikuły znalazł się rzekomy przywilej dla ukraińskich dzieci, które miałyby być przyjmowane do żłobków poza kolejnością.

„Specustawa ukraińska” odpowiedzią na potrzeby uchodźców

12 marca 2022 roku została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa ukraińska). Pierwotnie liczyła ona 45 stron. Obecna wersja ma ich już 150. 

Dokument ten wprowadził przepisy dotyczące uchodźców z Ukrainy. Nas interesuje art. 28 wspomnianej specustawy: zmiany dotyczące zakładania i funkcjonowania żłobków i opieki nad dziećmi do lat 3.

Jakie udogodnienia wprowadziła specustawa?

Art. 28 „specustawy ukraińskiej” zmienia tymczasowo niektóre zapisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wśród najważniejszych zmian znaleźć możemy:

 • umożliwienie prowadzenia żłobka w miejscach, które wcześniej nie spełniały warunków,
 • utworzenie żłobka przez podmiot inny niż gmina, za zgodą władzy samorządowej,
 • zniesienie dla klubów dziecięcych limitu 30 dzieci i limitu wieku minimum 1 roku, 
 • zniesienie wymagań co do maksymalnej liczby dzieci na jednego opiekuna w żłobku i w klubie dziecięcym.

Żłobki utworzone na mniej rygorystycznych zasadach mają być przeznaczone dla uchodźców dzieci z Ukrainy. Z kolei zniesienie limitu określającego, ile dzieci może być maksymalnie pod nadzorem jednego opiekuna, ma służyć ułatwieniu przyjęcia większej liczby podopiecznych.

Natomiast nigdzie w ustawie nie pojawia się zapis o obowiązku oddelegowania części miejsc dla dzieci z Ukrainy.

Ukraińscy rodzice mogą skorzystać z dofinansowania

Dodatkowo w ramach specustawy powstała możliwość dofinansowania żłobków dla dzieci z Ukrainy na takich samych zasadach jak w przypadku polskich dzieci. Oznacza to, że maksymalna kwota refundacji wynosi 400 zł. 

Kwota ta przysługuje na pierwsze dziecko, które ma od 12 do 35 miesięcy. Refundacja nie przysługuje na drugie i kolejne dziecko, gdyż te objęte są tzw. Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

Szkoły podstawowe i przedszkola mają dodatkowe regulacje

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku starszych dzieci. 21 marca 2022 roku zostało wydane rozporządzenie ministra edukacji w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą będących obywatelami Ukrainy.

Zgodnie z par. 7. rozporządzenia przedszkola mogły rozszerzyć grupę o dodatkową trójkę dzieci pochodzenia ukraińskiego. Z kolei dla klas 1-3 liczba dodatkowych dzieci pochodzenia ukraińskiego została określona na 4 (par. 8). 

Co ważne, przepisy te obowiązywały podczas roku szkolnego 2021/2022. Na mocy rozporządzenia z 11 sierpnia 2022 roku zostały przedłużone na rok szkolny 2022/2023. Natomiast na rok szkolny 2023/2024 zostało wydane nowe rozporządzenie, w którym nie przedłużono po raz kolejny zapisu o dodatkowych miejscach dla dzieci w najmłodszych klasach i przedszkolach.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!