Strona główna Wypowiedzi Uniewinnienie księdza ws. pedofilii

Uniewinnienie księdza ws. pedofilii

Uniewinnienie księdza ws. pedofilii

Joanna Senyszyn

Ks.Andrzej D.uniewinniny.Proces i uzasadnienie wyroku tajne.Czy to katolickie sumienie nie pozwoliło sędziom skazać pedofila w sutannie?

— Joanna Senyszyn (@Joanna_Senyszyn) sierpień 14, 2014

 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z relacjami prasowymi, ksiądz Andrzej D. oskarżony o molestowanie nieletnich chłopców został uniewinniony po procesie toczącym się za zamkniętymi drzwiami (1, 2).

Zgodnie z art. 360 Kodeksu Postępowania Karnego :

art. 360 §1.Sąd wyłącza jawność rozprawy w całości albo w części, jeżeli jawność mogłaby:

1) wywołać zakłócenie spokoju publicznego,

2) obrażać dobre obyczaje,

3) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy,

4) naruszyć ważny interes prywatny.

Ze względu na charakter czynów, o jakie oskarżano księdza Andrzeja D., sąd zdecydował zapewne o wyłączaniu jawności rozprawy ze względu na konieczną ingerencję w intymne szczegóły życia ofiar.

Z kolei zgodnie z art. 364 KPK:

Art.364.§1. Ogłoszenie wyroku odbywa się jawnie.

§2. Jeżeli jawność rozprawy wyłączono w całości lub w części, przytoczenie powodów wyroku może nastąpić również z wyłączeniem jawności w całości lub w części.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!