Strona główna Wypowiedzi Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Przemysław Wipler

Poseł
Nowa Nadzieja

Tylko ja w całym sejmie głosowałem przeciw tej idiotycznie ustawie. Teraz walczę o to, by w przyszłym sejmie w takich głosowaniach bylo co najmniej kilkudziesięciu sensownych posłów z list Partia KORWiN.

Posted by Przemysław Wipler on 27 sierpnia 2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Przemysław Wipler odnosi się do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 28 listopada 2014 roku. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, dotyczy ona ochrony zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez ograniczenie dostępu na terenie placówek szkolnych i wychowawczych do produktów żywnościowych zawierających znaczne ilości składników szkodliwych dla ich rozwoju.

głosowaniu nad przyjęciem w całości projektu ustawy wzięło udział 429 posłów. Za – 426, Przeciw – 1, Wstrzymało się – 2. Jedynym posłem głosującym “przeciw” był Przemysław Wipler. Wstrzymali się posłowie Tomasz GórskiJarosław Jagiełło. W związku z tym wypowiedź polityka należy uznać za prawdziwą.

Określenie ustawy jako “idiotycznej” nie podlega ocenie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!