Strona główna Wypowiedzi Utrata zasiłku pielęgnacyjnego

Utrata zasiłku pielęgnacyjnego

Utrata zasiłku pielęgnacyjnego

Ludwik Dorn

A po drugie od lipca zeszłego roku te 150 tysięcy osób utraciło prawa do świadczenia.

(Wywiad dla Jedynka – Polskie Radio)

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Liczba osób, które po zmianach w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego została pozbawiona tego zasiłku powszechnie szacowana jest na około 150 tysięcy.

 

Zgodnie z przyjętą 7 grudnia 2012 roku nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, dniem wejścia w życie zmian zasad przyznawania świadczeń opiekuńczych był 1 lipca 2013 roku. Ustawa ta wyłączyła z grupy uprawnionej do zasiłku krewnych osób, u których niepełnosprawność pojawiła się po 25 roku życia. Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w IV kwartale 2012 roku, czyli przed wejściem nowelizacji w życie, gminy wypłaciły świadczenia średnio 244,7 tysiącom osób. W lipcu 2013 roku liczba osób z nich korzystających spadła do 97,2 tysięcy, co oznacza, iż bez prawa do zasiłku pozostało 147,3 tysięcy osób.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!