Strona główna Wypowiedzi W ilu posiedzeniach RBN w czasie prezydentury B. Komorowskiego wziął udział prezes PiS?

W ilu posiedzeniach RBN w czasie prezydentury B. Komorowskiego wziął udział prezes PiS?

W ilu posiedzeniach RBN w czasie prezydentury B. Komorowskiego wziął udział prezes PiS?

Adam Szłapka

Minister do spraw Unii Europejskiej
Nowoczesna

Jarosław Kaczyński (…) przez 5 lat nie przychodził na żadne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego – przyp. Demagog).

Fakty po Faktach, 04.08.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fakty po Faktach, 04.08.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wypowiedź posła Adama Szłapki uznajemy za fałszywą, ponieważ Jarosław Kaczyński wziął udział w jednym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w trakcie prezydentury Bronisława Komorowskiego. Należy także nadmienić, że lider PiS uczestniczył także w dwóch posiedzeniach Rady pod przewodnictwem Bronisława Komorowskiego, kiedy ten wykonywał obowiązki prezydenta po katastrofie smoleńskiej.

Podstawa prawna

Konstytucja RP z roku 1997 utworzyła specjalny organ doradczy prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Jest nim Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Co istotne, kompetencje głowy państwa dotyczące RBN należą do jego tzw. prerogatyw, tj. wyłącznych kompetencji. Oznacza to, że żadna władza państwowa (wykonawcza i sądownicza) nie ingeruje w proces decyzyjny dotyczący działań w ramach tej kompetencji.

Jak funkcjonuje RBN?

Posiedzeniom Rady przewodniczy prezydent, który też decyduje o ich zwołaniu. Obrady Rady nie są jawne, lecz głowa państwa może postanowić inaczej. Skład Rady jest zmienny i zależy od osoby piastującej najwyższy urząd w państwie. Obecnie na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego znajdziemy informację, że w skład RBN wchodzą:

 • marszałek Sejmu,
 • marszałek Senatu,
 • prezes Rady Ministrów,
 • minister obrony narodowej,
 • minister spraw wewnętrznych i administracji,
 • minister spraw zagranicznych,
 • koordynator służb specjalnych,
 • szefowie ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny lub poselski albo przewodniczący tych klubów,
 • szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W posiedzeniach Rady na zaproszenie prezydenta mogą wziąć udział także byłe głowy państwa, byli premierzy oraz inne osoby, których udział jest wskazany ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw (np. eksperci w dziedzinie wojskowości czy obronności).

RBN pod przewodnictwem Bronisława Komorowskiego

10 kwietnia 2010 roku w wyniku katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 96 osób piastujących najwyższe stanowiska państwowe, w tym prezydent Lech Kaczyński. Zgodnie z Konstytucją obowiązki głowy państwa do momentu wyboru nowego kandydata sprawuje marszałek Sejmu. Wówczas był nim Bronisław Komorowski

Wykonujący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski zwołał pierwsze posiedzenie RBN na dzień 20 maja 2015 roku. W jego trakcie wręczono akty powołania nowych członków Rady. W jej skład wchodzili: marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, premier Donald Tusk, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, minister obrony narodowej Bogdan Klich, minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz – jako sekretarz RBN – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej. Na inauguracyjnym posiedzeniu zajęto się kwestiami organizacyjnymi oraz pochylono się nad sytuacją powodziową w kraju.

Lider Prawa i Sprawiedliwości uczestniczył także w następnych obradach RBN 27 maja 2010 roku. 1 czerwca 2010, w dzień kolejnego posiedzenia RBN, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że nie weźmie w nim udziału, jeśli do obrad nie zostanie dopuszczony Rafał Rogalski (przedstawiciel części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, która była tematem spotkania RBN). Polityk nie uczestniczył także w posiedzeniach z 24 czerwca, 29 września oraz 9 listopada.

9 listopada to także dzień oficjalnej rezygnacji Jarosława Kaczyńskiego z uczestnictwa w Radzie, o czym prezes PiS poinformował w oświadczeniu. Jak tłumaczył, głównym powodem złożenia rezygnacji było niesprostanie „wyzwaniu, jakim było zapewnienie podmiotowej pozycji naszego kraju w prowadzonym postępowaniu (wyjaśniającym okoliczności katastrofy smoleńskiej – przyp. Demagog)”.

Jarosław Kaczyński zgodnie z zapowiedzią nie wziął udziału w następnych posiedzeniach RBN. Środowisko prezydenta Komorowskiego pomimo rezygnacji prezesa PiS zapewniało, że drzwi Rady są dla niego otwarte. W grudniu 2013 roku szefowa prezydenckiego biura mówiła, że „Bronisław Komorowski podkreślił, że w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego wciąż jest miejsce dla Jarosława Kaczyńskiego”. W związku z tym z racji nadzwyczajnego posiedzenia RBN ws. konfliktu ukraińskiego, wyznaczonego na 3 marca 2014 roku, prezydent Komorowski wystosował zaproszenie do Jarosława Kaczyńskiego. Lider PiS odpowiedział na nie twierdząco i wziął udział w posiedzeniu Rady. Jak tłumaczył rzecznik prasowy PiS Adam Hofman: „Sytuacja jest wyjątkowa. Liczymy na to, że rozmowa zarówno w niedzielę, jak i w poniedziałek będzie poważna”.

Reasumując, należy podkreślić, że w trakcie prezydentury Bronisława Komorowskiego Jarosław Kaczyński wziął udział w jednym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Warto również wspomnieć, że lider PiS dwukrotnie uczestniczył w posiedzeniu RBN pod przewodnictwem Bronisława Komorowskiego, kiedy ten wykonywał obowiązki prezydenta po katastrofie smoleńskiej. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!