Strona główna Wypowiedzi W którym tygodniu ciąży można stwierdzić podejrzenie o zespół Downa?

W którym tygodniu ciąży można stwierdzić podejrzenie o zespół Downa?

W którym tygodniu ciąży można stwierdzić podejrzenie o zespół Downa?

Patryk Jaki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Suwerenna Polska

Twierdzić można, że jest podejrzenie o zespół Downa dopiero około 20. tygodnia ciąży, wtedy kiedy dziecko jest już bliskie do tego, aby samodzielnie żyć.

Kropka nad i, 27.10.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Kropka nad i, 27.10.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Wypowiedź Patryka Jakiego oceniamy jako manipulację, ponieważ tylko dwa typy badań prenatalnych w kierunku zespołu Downa wykonywane są w okolicach 20. tygodnia ciąży.
 • Jedna z tych metod ze względu na to, że stanowi zabieg trudny technicznie, stosowana jest rzadko, a druga jest odpłatna. W większości przypadków zespół Downa wykryć można między 11. a 18. tygodniem ciąży.
 • W Polsce za płód zdolny do samodzielnego życia poza organizmem matki uznaje się płód mający od 25 do 27 tygodni

Kiedy można wykryć zespół Downa?

Pod koniec pierwszego trymestru, a zatem między 11. a 14. tygodniem ciąży, każda ciężarna kobieta powinna poddać się badaniu USG. W jego trakcie lekarz sprawdza między innymi tzw. przezierność karkową. Jest to parametr odzwierciedlający obrzęk tkanki podskórnej w okolicy karkowej (odległość między tkanką podskórną a skórą na wysokości karku płodu), którego powiększenie może wskazywać na wystąpienie którejś z aberracji chromosomalnej, w tym właśnie zespołu Downa, ale też zespołu Edwardsa czy Turnera.

Jeśli lekarz w trakcie badania USG zaobserwuje jakieś nieprawidłowości, poszerza diagnostykę o test PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A), czyli przesiewowe badanie prenatalne w kierunku zespołów Downa, Edwardsa i Patau. Test umożliwia wykrycie w I trymestrze ciąży od 85 do 90 proc. nieprawidłowych płodów. Wykonuje się go między 11. a 13. tygodniem i 6. dniem ciąży. Test PAPP-A polega na pobraniu próbki krwi i oznaczeniu w niej białka ciążowego A (PAPP-A) oraz wolnej podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej (ß-hCG). Wynik badania otrzymuje się po około 30 minutach.

Jeśli wynik testu wskazuje na wadę genetyczną, lekarz powinien skierować kobietę na badania inwazyjne: amniopunkcję, biopsję kosmówki lub kordocentezę. Badania te są jednak obarczone ryzykiem powikłań: uszkodzenia łożyska, pępowiny lub płodu albo infekcji wewnątrzmacicznej, dlatego mogą zostać wykonane tylko po wyrażeniu przez pacjentkę pisemnej zgody.

Pierwsze z wymienionych badań przeprowadza się zazwyczaj między 16. a 18. tygodniem ciąży, chociaż dopuszcza się wykonanie testu już między 13. a 15. tygodniem (amniopunkcja wczesna). Biopsja kosmówki przeprowadzana jest najczęściej między 8. a 11. tygodniem ciąży, chociaż można ją wykonać do 14. tygodnia. Ostatnie badanie, czyli kordocenteza, przeprowadzana jest między 18. a 23. tygodniem ciąży. Zabieg ten jest jednak trudnym technicznie i z tego powodu wykonywanym najrzadziej badaniem inwazyjnym.

Zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży aborcja z przyczyny embriopatologicznej (a także w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia matki) jest dozwolona „do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej”. W polskich warunkach „kryterium rozwojowe”, czyli osiągnięcie przez płód hipotetycznej zdolności do utrzymania się przy życiu poza matczynym organizmem, spełniają płody od około 25–27 tygodnia ciąży (za: K. Szewczyk, Bioetyka. Tom I. Medycyna na granicach życia, Warszawa 2009, s. 241 i nast.). Polskie szpitale wykonują zabiegi przerwania ciąży zwykle do 22-24 tygodnia. A zatem nawet jeśli zespół Downa uda się wykryć dopiero w wyniku kordocentezy, kobieta nadal powinna mieć możliwość dokonania legalnej aborcji.

Stwierdzenie w badaniu USG (lub badaniach biochemicznych) nieprawidłowości wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu jest jedną z przesłanek do włączenia kobiety do Programu badań prenatalnych, w ramach którego test PAPP-A i badania inwazyjne są wykonywane za darmo. Do programu można przystąpić również, kiedy:

 • wiek kobiety jest wyższy niż 35 lat,
 • w poprzedniej ciąży wystąpiła aberracja chromosomowa u płodu lub dziecka,
 • u co najmniej jednego z rodziców stwierdzono strukturalną aberrację chromosomową,
 • stwierdzono podejrzenie wystąpienia ryzyka urodzenia dziecka obciążonego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową w czasie trwania ciąży.

Aby ciężarna została zakwalifikowana, wystarczy, że spełni jedno z tych kryteriów.

Innym sposobem na wykrycie zespołu Downa (jak również Edwardsa, Pataua) jest test NIFTY (Non-invasive Fetal Trisomy Test). Ten test prenatalny, w przeciwieństwie do amniopunkcji, biopsji kosmówki lub kordocentezy, jest nieinwazyjny, a zatem o wiele bezpieczniejszy, ponieważ polega jedynie na pobraniu próbki krwi. Wykonuje się go między 10. a 24. tygodniem ciąży. Niestety w Polsce badanie metodą NIFTY jest odpłatne (jego cena to około 2 tys. zł). Jest on jednak nie tylko bezpieczniejszy, ale i skuteczniejszy niż test APP-A, ponieważ poziom jego czułości i specyficzności przewyższa 99 proc.

Zespół Downa – podstawowe dane

Szacuje się, że zespół Downa występuje ze średnią częstością około 1/700 urodzeń, co czyni go najczęstszą aberracją chromosomową stwierdzaną u żywo urodzonych ludzi. Ryzyko wystąpienia tej choroby zwiększa się wraz z wiekiem matki. W przypadku matek będących w 36. roku życia ryzyko wystąpienia zespołu Downa u dziecka wynosi około 1/300, w 40. roku życia zwiększa się ono do 1/100, a u kobiet po 45. jego wartość to już 1/20.

W ostatnich latach zespół Downa odpowiadał za około 35-40 proc. przeprowadzonych w Polsce aborcji. W 2019 roku dokonano 435 zabiegów ciąży na płodach, u których stwierdzono tę abberację. Łącznie w 2019 roku przeprowadzono 1 116 aborcji, z czego 1 074 z powodu prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność przesłanki odnoszącej się do uszkodzeń lub chorób płodu z konstytucją zapis dopuszczający jej legalność nadal obowiązuje, ponieważ wyrok nie został jeszcze zamieszczony w Dzienniku Ustaw (stan na 30 grudnia).

Podsumowanie

Wypowiedź Patryka Jakiego oceniamy jako manipulację, ponieważ tylko nieliczne metody diagnostyczne w kierunku zespołu Downa wykorzystywane są w okolicach 20. tygodnia ciąży. Chorobę z dużym prawdopodobieństwem można wykryć już po 11. tygodniu ciąży.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!