Strona główna Wypowiedzi Wątpliwości w prawie podatkowym – jak będą rozstrzygane?

Wątpliwości w prawie podatkowym – jak będą rozstrzygane?

Wątpliwości w prawie podatkowym – jak będą rozstrzygane?

Waldemar Pawlak

Senator
Polskie Stronnictwo Ludowe

Trzecia kwestia czyli ustawa o rozstrzyganiu wątpliwości na rzecz podatnika, została uchwalona i podpisana przez prezydenta.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z informacją w sprawie ustawy o zmianie ustawy dotyczącej ordynacji podatkowej opublikowanej na stronie prezydenta:

“nowelizacja wprowadza do przepisów Ordynacji podatkowej, wyrażoną expressis verbis zasadę, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika” – jest to jeden z trzech zakresów przedmiotowych, które można znaleźć w tej ustawie.

Dokument ten został podpisany 5 sierpnia 2015 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!