Czas czytania: około min.

Witold Waszczykowski o handlu z Niemcami

29.04.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według informacji Ministerstwa Rozwoju zawartych w publikacji “Informacja o handlu zagranicznym Polski na koniec grudnia 2016 r.”, w 2016 roku eksport do Niemiec wyniósł 50 195 mln euro, a import wyniósł 41 777 mln euro. Zgodnie z tym obroty handlowe między Polską,  a Niemcami wyniosły 91 972 mln euro, a w 2015 roku było to 89 228 mln euro.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.