Czas czytania: około min.

Witold Waszczykowski o rozmieszczeniu wojska rosyjskiego

14.02.2017 godz. 10:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

12 stycznia 2016 roku minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu ogłosił plany utworzenia trzech nowych dywizji w Zachodnim Okręgu Wojskowym obejmującym terytorialnie również graniczący z Polską obwód kaliningradzki. Plany te zostały jednak zrewidowane, w maju 2016 Szojgu poinformował, że z trzech nowych dywizji dwie zostaną umieszczone w Zachodnim, natomiast jedna w Południowym Okręgu Wojskowym. Każda z nich liczyć miała około 10 tysięcy żołnierzy.

29 listopada 2016 roku na posiedzeniu Kolegium Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej Szojgu powiadomił o zakończeniu procesu formowania dwóch nowych dywizji zmechanizowanych, które zostały rozlokowane w Zachodnim Okręgu Wojskowym na obszarze obwodów smoleńskiego, woroneskiego i biełgorodzkiego.

Ponieważ minister Waszczykowski przytoczył przestarzałe informacje, które nie odzwierciedlają w pełni stanu faktycznego, uznajemy wypowiedź za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.